Väestösuojat

Väestönsuojalla tarkoitetaan rakennukseen tai sen yhteyteen tehtyä erillistä tilaa tai erillistä rakennusta, jonka tehtävä on antaa ihmisille suoja räjähdys- ja . Väestönsuoja on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä mahdollisen kaasu- tai myrkkyvuodon, aseellisen hyökkäyksen kuten sodan, . Nykyaikainen väestönsuoja antaa käyttökuntoon laitettuna suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä .

Suojautuminen sisään ja väestönsuojat. Väestöä varoitetaan vaaratilanteesta yleisellä vaaramerkillä. Väestönsuojaan suojaudutaan tyypillisesti vain poikkeusoloissa. Suojautuminen tulee kyseeseen alueilla, joilla on vaarana loukkaantua . RakentamisvelvollisuusVarsinais-Suomen pelastustoimen alueella on kuntaa, mutta aivan kaikissa kunnissa ei ole väestönsuojia lainkaan.

Koko Päijät-Hämeen alueella on noin 10suojapaikkaa, jotka täyttävät nykyaikaiselle väestönsuojalle asetettavat vaatimukset. Väestönsuojan laitteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä, sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään . Väestönsuojien rakentamisen kustannukset maksaa Suomessa rakennuttaja, kun taas esimerkiksi. Nykyaikana väestönsuojat jaetaan luokkiin K, S Sja S6. Onko olemassa teoriapohjaista, vaiko peräti kokemuspohjaista tietoa kotimaisten tai vastaavanlaisten väestönsuojien kestävyydestä . Väestönsuoja on säädösvelvoitteen piiriin kuuluva rakennuksen osa tai erillinen rakennelma.

Väestönsuojien avulla ylläpidetään väestön suojautumismahdollisuuksia poikkeusoloja varten. Suojia on rakennettu esimerkiksi suurempiin .

Väestönsuojat rakennetaan suojaamaan ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Väestönsuojat on tarkoitettu ihmisten suojaamiseksi erilaisissa poikkeusolojen tilanteissa. Ne antavat käyttökuntoon laitettuina suojan muun muassa säteilyä, . Kotkankallion ja Rajalan väestönsuojien käyttöön tarvitaan keltainen Terve Kuopio -kortti, jonka voi lunastaa Kuopio-hallin, Niiralan uimahallin sekä Lippumäen . Väestönsuojalla tarkoitetaan rakennukseen tai sen yhteyteen tehtyä erillistä tilaa tai erillistä rakennusta, jonka tehtävä on antaa ihmisille suoja . Rakennuksessa sijaitseva väestönsuoja on yleensä aina tarkoitettu kiinteistössä asuvia tai työskenteleviä ihmisiä varten. Jos kiinteistössä ei ole väestönsuojaa, . Väestönsuojia on rakennettu ja rakennetaan edelleen voimassa olevien säädösten mukaisesti ensisijaisesti poikkeusolojen . Poikkeusoloissa väestö varaudutaan suojaamaan hyökkäysvaikutusten riskialueilla väestönsuojien ja evakuointien avulla. Muualla väestö suojataan tilanteen . Ministeriöt kiistelevät väestönsuojien rakennusvelvoitteen jatkosta.

Asiaa puidaan syksyn puolustuspoliittisessa selonteossa.