Puurakentaminen

Tällä sivustolla esitellään puurakentamisen yleisimmät rakennejärjestelmät ja suuret rakenteet. Lisäksi tietoa löytyy äänitekniikasta, paloturvallisuudesta, . Puurakentaminen osana metsäteollisuutta Metsäsektori on erittäin tärkeä Suomen kansantaloudelle; se kattaa viidenneksen Suomen vientituloista, koko .

Puurakentaminen ja ekologinen kestävyys. Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen . Miksi puurakentamista kannattaa edistää? Puutuotteiden suurin käyttöalue on rakentaminen.

Puuta käytetään niin rakenteissa, ikkunoissa, ovissa kuin valmiissa pinnoissa sekä . Puurakentaminen on nouseva trendi Euroopassa. Syinä ovat pääasiassa ympäristötekijät ja kohonneen energiahinnan antama kilpailuetu matalan . SRV rakentaa Wood Cityyn uraauurtavia, sarjassaan ensimmäisiä kahdeksankerroksisia puukerrostaloja. Energian kulutus puurakentamisessa on vähäinen ja perustuu uusiutuviin energialähteisiin useammin kuin kilpailevilla materiaaleilla. Puurakentamisen opetuksen painopisteet ovat Innovatiivinen, puurakentamisen perinteeseen ja puun ominaisuuksiin perustuva . Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ennen vanhaan Skandinaviassa rakennettiin paljon puukaupunkeja.

Paloturvallisuus ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut hyvä, ja suuret tulipalot, kuten Turun palo . Ruotsissa noin prosenttia kerrostaloista tehdään puusta. Suomessa puurakentamista on rajoittanut lähinnä lainsäädäntö ja standardisoinnin puute. Metsänomistajan kannalta puurakentaminen on tärkeä puun käyttökohde. Suomesta pitää tehdä puurakentamisen mallimaa.

Suomen puutuoteteollisuuden suurimmat tuotannonalat ovat saha- ja puulevyteollisuus. Puurakentamisen tulevaisuuden näkymät. Future trends of wood construction, interviews. Professori Rainer Mahlamäen suunnittelema Suomen luontokeskus Haltia on ensimmäinen julkinen rakennus, joka on rakennettu . Seuraavan kahden vuoden aikana Suomessa rakennetaan yhtä paljon puukerrostaloasuntoja kuin viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana yhteensä. Puurakentamisen edistäjänä kunnostautunut Petri Heino palkattiin ympäristöministeriöön luomaan puurakentamiselle uutta toimintaohjelmaa.

Miksi puu ei päädy enemmässä määrin kerrostalon rakennusmateriaaliksi tässä maassa, jossa metsä on merkittävin luonnonvara, asukastyytyväisyys . Puurakentaminen Suomessa lisääntyy, tekijöitä surkean vähän. Mutta kuinka paljon clt-puurakentamista pitäisi olla, ennen kuin Stora Enso . Kirjassa selostetaan puurakentamisen perinteiset ja uusimmat tekniikat sekä niiden soveltaminen suomalaiseen puurakentamiseen. Suomalaisella puurakentamisella on vahvat perinteet.

Rakentamiseen tuovat haasteita uudet materiaalit ja rakennustekniikat sekä muuttuvat . Vaasan yliopistoon perustettiin viisivuotinen puurakentamisen liiketoiminnan professuuri. Professoriksi nimitettiin maatalous- ja metsätieteiden tohtori Katja . Monipuolinen puu on pehmeä ja helposti työstettävä materiaali. Puu on rakennusmateriaali, joka on kantava . Myös puurakentaminen on vihdoin pääsemässä kasvu-uralle. Aluepolitiikan kannalta on huomionarvoista, että biotalouden kasvun tuomat . Modernista puurakentamisesta tunnettu itävaltalainen arkkitehti Hermann Kaufmann sanoo suomalaisten menettäneen kosketuksen puurakentamisen traditioon . Puurakentaminen on nosteessa ja puurakennusten kerrosluku kasvussa. Nyt jos koskaan puurakentamisella on näytön paikka.

Puu on paitsi ekologinen, myös käytännöllinen sekä kaunis rakentamis materiaali. Meitä Saimaan Seudun Erikoisrakentajissa puu on meille . Puurakentamisen toimintaohjelma vie puurakentamisen osaamista ja tutkimusta alueellisiin osaamiskeskittymiin.