Väestönsuoja

Väestönsuojalla tarkoitetaan rakennukseen tai sen yhteyteen tehtyä erillistä tilaa tai erillistä rakennusta, jonka tehtävä on antaa ihmisille suoja räjähdys- ja . Väestönsuojat rakennetaan suojaamaan ihmisiä sortumilta, räjähdyspaineelta, sirpaleilta, kaasuilta, säteilyltä ja tulipaloilta. Väestönsuoja on erityinen tila tai rakennus, joka on tarkoitettu suojaamaan väestöä mahdollisen kaasu- tai myrkkyvuodon, aseellisen hyökkäyksen kuten sodan, .

Finlex › Lainsäädäntö › Ajantasainen lainsäädäntö › Vuosi 2011VälimuistissaSamankaltaisiaVäestönsuojan laitteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä, sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään . Väestönsuojaan liittyy paljon uskomuksia ja kysymyksiä. Tälle sivulle on kerätty useimmin esitettyihin kysymyksiin vastauksia. RakentamisvelvollisuusVarsinais-Suomen pelastustoimen alueella on kuntaa, mutta aivan kaikissa kunnissa ei ole väestönsuojia lainkaan.

Suojautuminen sisään ja väestönsuojat. Väestöä varoitetaan vaaratilanteesta yleisellä vaaramerkillä. Väestönsuojien rakentamisen kustannukset maksaa Suomessa rakennuttaja, kun. Väestönsuoja on rakennettava rakennukseen tai rakennusryhmään, jonka . Onko olemassa teoriapohjaista, vaiko peräti kokemuspohjaista tietoa kotimaisten tai vastaavanlaisten väestönsuojien kestävyydestä . Väestönsuojalla tarkoitetaan rakennukseen tai sen yhteyteen tehtyä erillistä tilaa tai erillistä rakennusta, jonka tehtävä on antaa ihmisille suoja . Nykyaikainen väestönsuoja antaa käyttökuntoon laitettuna suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä . VÄESTÖNSUOJAN RAKENTAMISVELVOLLISUUS UUDISRAKENNUKSISSA pelastuslaki §. Velvollisuus rakentaa väestönsuoja koskee tontilla tai .

Väestönsuojien avulla ylläpidetään väestön suojautumismahdollisuuksia poikkeusoloja varten. Suojia on rakennettu esimerkiksi suurempiin . Väestönsuoja on säädösvelvoitteen piiriin kuuluva rakennuksen osa tai erillinen rakennelma. Väestönsuoja ei normaalisti ole siinä kunnossa, että sinne voitaisiin välittömästi. Kansainvälinen väestönsuojelun tunnus. Väestönsuoja on tarkoitettu suojautumiseen poikkeusoloissa ja sotatilanteessa.

Rakennuksen omistajan on uudisrakentamisen yhteydessä tehtävä rakennukseen tai sen läheisyyteen väestönsuoja, jonka suuruudeltaan voidaan arvioida . Vapautus voidaan myöntää, jos väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia rakentamiskustannuksia suhteessa . Koko Päijät-Hämeen alueella on noin 10suojapaikkaa, jotka täyttävät nykyaikaiselle väestönsuojalle asetettavat vaatimukset. Väestönsuojien rakenteet määritellään erillisten väestönsuojia koskevien teknisten ohjeiden mukaan. Määriteltäessä rakenteita,tulee huomioida, että suoja on .