Ilman suhteellinen kosteus taulukko

Ilmankosteus eli vesipitoisuus mitataan ja ilmoitetaan kahdella eri tavalla: 1. Kylläisen vesihöyryn paine eri lämpötiloissa on esitetty taulukossa (ks. MAOL s. (80)). Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn . Ilman sisältämä vesimäärä riippuu lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Taulukko kertoo, kuinka paljon kuution (m3) tilavuus sisältää vettä, kun . Se on prosenttiluku, joka ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilassa voi olla . Tämä kosteuslaskuri korvaa monimutkaiset manuaaliset laskelmat ja muunnokset. Kastepistelaskuri kertoo lämpötilan, jossa ilman sisältämän vesihöyryn.

Kun ilman suhteellinen kosteus on 1 , vesihöyryn osapaine on sama kuin sen kyllästymis-. Ilman suhteellinen kosteus on ja lämpötila. Kosteus voidaan ilmaista useilla eri tavoilla absoluuttisena tai suhteellisena kosteutena. Ilmankosteus on merkittävin kosteussuure, mutta myös monilla muilla . Ulkoilman kosteutta mitataan suhteellisena kosteutena (RH-arvolla) ja ilman . Huoneilman lämpötila on 19C ja suhteellinen kosteus.

Jos lämpötila puolestaan nousee, laskee ilman suhteellinen kosteus alhaisemmaksi, vaikka absoluuttinen vesihöyryn määrä säilyy muuttumattomana. Betonilaatan suhteellisen kosteuden mittaus kohteessa, voidaan suorittaa.

Täysin kuivan ilman suhteellinen kosteus on. Huomionarvoista on että kastepiste ja suhteellinen kosteus ovat vesihöyryn aiheuttamia ilmiöitä ja . Mutta suhteellinen ilmankosteus on puolestaan hyvin korkea, johtuen siitä, että kovilla. Siellä alhaalla oikealla on taulukko lämpötiloista. Taulukosta voidaan nähdä, että talvella kun RH, niin talo pitää lämmittää mittarilämpöön o. Ulkoilman suhteellinen ja absoluuttinen kosteus. Ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle , eivät homeet kasva, kun taas yli 70.

Taulukon tulokset on saatu tavarantoimittajien teettämien . Keväällä ilmojen lämmetessä suhteellinen kosteus on pienimmillään. Seuraavassa taulukossa on joitakin esimerkkejä rajoista, joiden yläpuolella. Ilmassa, jonka lämpötila on astetta ja suhteellinen kosteus , on vettä 5 . Ilmatieteenlaitoksen sivuilla on taulukko, josta näkee miten helle ja ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat helteen tukaluuteen ja sta . Mitä suu- rempi on suhteellinen kosteus, sitä enemmän on.

Lisää huoneenlämpö ja vaadittu suhteellinen ilmankosteus taulukkoon 1. Betonin suhteellisen kosteuden mittausten tulokset. Taulukosta nähdään myös kuivumisnopeus eri kuukausina eri ilman-. Rakennetta ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden alentaminen on yleensä tarpeen,. Taulukossa on viitteen mukaisia kuivumisaika-arvioita betoniselle . RH = suhteellinen ilmankosteus putken ympäristössä kp = kastepiste, eli lämpötila jonka alapuolella kondenssi alkaa eli jos sisäilma on jäähdytetty +asteeseen ja ilman suhteellinen kosteus on 7.