Betonin suhteellinen kosteus taulukko

Uudisrakentaminen, betonirakenne, suhteellisen kosteuden Rh mittaaminen. Taulukon tulokset on saatu tavarantoimittajien teettämien . Pintamittareiden lukemia on turha yrittää muuttaa betonin suhteelliseksi kosteudeksi tai painoprosenteiksi.

Jotkut mittarit muka näyttävätkin . RH tarkoittaa suhteellista kosteutta betonin huokostilassa. Betonin suhteellinen kosteus mitataan betoniin poratusta reiästä tietyn reiän . Kuivumisen aikana pinta- osat saattavat .

Taulukossa esitetään eri päällystemateriaaleilla alustabetonin suhteellisen. Betonirakennetta ympäröivän ilman suhteellisen tavoitekosteuden tulisi olla noin RH 50. Taulukossa on viitteen mukaisia kuivumisaika-arvioita betoniselle . Tämä kosteuslaskuri korvaa monimutkaiset manuaaliset laskelmat ja muunnokset.

Taulukko Joitakin ongelmatilanteita korjausohjeineen. RT-kortin 14-109(Betonin suhteellisen kosteuden mittaus) mukainen. Suhteellinen kosteus (RH) riippuu materiaalin lämpötilasta ja kertoo.

Päällysteille valmistajat antavat betonikosteuden ylärajat, joissa päällystys voidaan suorittaa. Alla olevassa taulukossa on viitearvoja painoprosenteille 7 ja 90 .

Betonilattian ”riittävän” kuivumisen määrittäminen uudisrakentamisessa. Suhteellinen kosteus, RH: Ilmassa olevan vesihöyryn ja ilman lämpötilaa vastaavan . Betonin suhteellisen kosteuden riippuvuus lämpötilasta. Taulukossa on esitetty betonilaattojen massat ja märkätiheydet valun jälkeen. Betonin kuivuminen tasapainokosteuteen (betonin ja ympäristön suhteellinen kosteus yhtä suuret) saattaa olosuhteista riippuen kestää jopa . Alapohja: maanvarainen betonilaatta.

Ulkoseinät: lautaverhoiltu puurunko. Rh) saa olla yli 20ºc ei betonia vasten saa. Suhteellinen kos- teus ilmaistaan prosentteina. RT 14-106ohjetiedosto lokakuu 1998. Suhteellinen kosteus voidaan ilmoittaa myös suhdelukuna k v v. Kosteusarvot vaihtelevat huomattavasti esim.

Betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvo käyttölämpötilassa (20-. C) päällystemateriaalin mukaan . Ilman kosteus Suhteellinen kosteus (englanniksi Relative Humidy, RH) on. Betonin kosteus voidaan määritellä suhteellisena kosteutena. Päällystystyön edellytyksenä oleva betonin suhteellisen kosteuden enimmäisarvo (keskimääräinen kosteus betonirakenteessa).

Betonin lämpötilan laskiessa 10:neen asteeseen lujuuden kehitys hidastuu jo huomattavasti.