Ilman absoluuttinen kosteus

Siirry kohtaan Absoluuttinen kosteus – Absoluuttinen kosteus ilmoittaa veden tai vesihöyryn määrän. Se kuvaa nimensä mukaisesti ilman absoluuttista . Tämä suure ei muutu ilman lämpötilan muuttuessa, edellyttäen että se . Ilman kosteus on ilmassa olevaa vesihöyryä, jota ei tavallisesti näe tai tunne. Absoluuttinen kosteus ilmaisee, montako grammaa vesihöyryä sisältyy . Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä.

Ilman absoluuttinen kosteus X tarkoittaa ilman todellista vesihöyryn tiheyttä.

Absoluuttinen kosteus () on vesihöyryn massa tilavuusyksikköä kohti: =. Maksimikosteus ( ) on suurin vesihöyrymäärä, jonka ilma voi tietyssä lämpötilassa. Sumuja ja pilviä ei siten lasketa mukaan kosteuteen. Absoluuttinen kosteus ilmoittaa esimerkiksi, kuinka monta grammaa vettä on kuutiometrissä ilmaa. Absoluuttinen kosteus ei oikein kertoisi ihmisille välttämättä mitään, sitä olisi vaikea verrata oikein mihinkään.

Absoluuttinen kosteus (A) määritellään vesihöyryn massana tietyssä tilavuudessa. Kun oletetaan, että kaasu käyttäytyy ideaalikaasun tavoin, . Absoluuttinen ilmankosteus ilmoittaa veden massan kuivan tai kostean ilman tilavuusyksikköä kohden.