Upm turvallisuus

Yksikkökohtainen perehdytys, joka kattaa paikalliset, turvallisuuteen liittyvät ohjeet. UPM:n turvallisuusperehdytys antaa sinulle yleiskuvan niistä toimintatavoista, joilla varmistat turvallisen työpäivän UPM:llä. Työntekijöiden, vierailijoiden ja kaikkien muiden yhtiön toiminnan vaikutuspiirissä olevien henkilöiden työterveys ja turvallisuus on UPM:lle ensiarvoisen tärkeää.

UPM:ssä otettiin käyttöön uusi pakollinen UPM urakoitsijan turvallisuuskoulutus. UPM urakoitsijan turvallisuuskoulutus on pakollinen kaikille . Vuonna 20UPM:n työturvallisuustulokset olivat selkeästi alan keskiarvoa heikommat. Turvallisuus alkaa riskien tunnistamisesta.

Urakoitsijoiden turvallisuus on keskeinen osa UPM:n työturvallisuutta. Kaikkien urakoitsijoiden on tunnettava UPM:n keskeiset . UPM:n työturvallisuusperiaatteet ovat turvallisuus ensin, turvallisuus alkaa minusta ja kaikki tapaturmat ovat estettävissä. UPM:n yksiköiden turvallisuuskulttuurissa on tapahtunut iso muutos. Turvallisuus ja työn uudet muodot”, jossa Pesonen pitää . Turvallisuudesta ja ympäristöstä huolehtiminen on osa UPM:n Kaukaan. Henkilö- ja paloturvallisuudesta huolehditaan tiiviissä yhteistyössä UPM:n ja viran-.

Stop videotarina kertoo työturvallisuudesta, välinpitämättömyydestä, ja sen dramaattisista seurauksista. Pääsin sitten vihdoin ja viimein katsomaan, miten UPM n paperitehtaan turvallisuuspolitiikka käytännössä toimii.

Siitä on aikaa kun tuli ohjeet, että suomalaisilla . UPM Lappeenrannan biojalostamolla järjestettiin tällä viikolla turvallisuuspäivä. Vaikka turvallisuus on olennainen osa . EET) – Suuren hyötykuorman HCT-ajoneuvoyhdistelmän käytöstä hakekuljetuksissa on saatu positiivisia . UPM Kymmene: Vaaratilanneraportointia vuoden kokemuksella. Kaukaan paperitehdas on osa UPM Kymmene –konsernia, jolla on tuotantoa yhteensä 16 . Lisätavoite on ehkäistä kaikki vakavat ja kuolemaan johtavat tapaturmat.

Turvallisuus- työn perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, etteivät UPM:n työntekijät ja . UPM juhlistaa työturvallisuuspäivää ja turvallisuusviikkoa jakamalla yhtiön omat turvallisuuspalkinnot. UPM:n turvallisuuskulttuurissa on . UPM:n uusi, metsänomistajille suunnattu turvallisuusvideo ei juoneltaan ole kummoinen, mutta havahduttaa silti. Luentosarjan kokoavina teemoina ovat ympäristö – turvallisuus – tulevaisuus. UPM:n Kymin tehtaan puukentällä käsitellään raakapuuta raskaalla ja tehokkaalla.

Puukentän ja tehdasalueen kuljetusten turvallisuutta on.