Tuulettuva alapohja tuuletus

Tuulettuva alapohja on Säteilyturvakeskuksenkin suosittelema erinomainen ratkaisu radonherkillä. Alapohjan tuuletus toteutetaan tuuletusputkien avulla. Yksinkertainen ratkaisu on oikeaoppisesti toteutettu tuulettuva alapohja.

Edellytyksenä kuitenkin on ryömintätilan riittävä tuuletus, joka saadaan aikaan . Rossipohjassa ei saa olla kostean-lämmin, siksi riittävä tuuletus on hoidettava asianmukaisesti. Tuulettuva alapohja on edelleen erittäin yleinen rakenneratkaisu ja mm. Tällaisen alapohjan tuuletusta säädellään sekä noiden aukkojen .

TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA. TALVELLA RYÖMINTÄTILAN TUULETUSTA VOIDAAN VÄHENTÄÄ ILMAN ETTÄ . Kuva Alapohjan tuuletuksen sijoitus. Kuva Ryömintätilan tuuletusputket.

Kuva Nykyaikaisen tuulettuvan alapohjan . Tuuletuksen toimivuus maanalaisissa tiloissa vaatii erityishuomiota. Tuuletusaukot jaetaan tasaisesti ulkoseinälinjalle siten, että koko ryömintätila tuulettuu. Siirry kohtaan Tuulettuva alapohja eli rossipohja – Ne pitävät lisäksi alapohjan rakenteet kuivina estäen home- ja lattiasienten kasvun.

Finnfoam Oy on suunnitellut tuulettuvaa alapohjaa eli rossipohjaa varten.

Tuuletustilan lämpötila ja kosteuspitoisuus seuraavat täysin ulkoilman olosuhteita. Lue lisää Tuulettuvan alapohjan kosteusriskikohdista. Aukko rakennuksen alapohjassa rakennuksen ulkoseinällä. Niin sanotun rossipohjatalon tuulettuva alapohja on varustettu luukuilla, joita . C ja ilman suhteellinen kosteus.

Ryömintätilainen eli tuulettuva alapohja on routasuojaukseltaan ja rakenteiltaan. Ryömintätilaan tulee järjestää toimiva tuuletus, joka puolestaan vaikuttaa . Tuulettuvat alapohjat ovat rakenteeltaan hyvin samankaltaisia kuin. Huolehdi ryömintätilan hyvästä tuuletuksesta, tuuletusaukkoja ei saa täysin tukkia . Tuulettuva alapohja on Suomessa tyypillinen ja perinteinen rakenne.

Tuulettuvan alapohjan radontekniseen toimintaan vaikuttaa tuuletuksen riittävyys ja alapohjan tiiveys. Rakenteessa on kiinnitettävä erityistä huomioita . Ryömintätilan tuuletus hoidetaan sokkeliin asennettavien tuuletusaukkojen avulla ja. Sitten hankimme ns radon-pumpun lisäämään tuuletusta. Se toimi aluksi vähän liiankin tehokkaasti sillä kun pakkaset tulivat, puhaltimen päälle . Tuulensuojalevyt tulee kiinnittää jokaiselta reunaltaan ja tukea siten, että levyyn ei synny .