Teräspalkin mitoitusohjelma

DOF-Teräs ohjelmalla voi mitoittaa 1-aukkoisen teräspalkin tai -pilarin RakMK. DOF-Puu ohjelmalla, jolloin puu- ja teräspalkin vertailu on nopeaa ja vaivato. Eurokoodi 5:een perustuvia excel-pohjaisia laskentatyökaluja.

Minkälainen L-teräs olisi riittävä kantamaan parvekkeen ontelolaatat. Ontelolaatat on m pitkiä, toinen pää . Mitoita alla oleva vapaasti tuettu vesikaton pääkannattaja, jonka jänneväli L = 1m. Kehäväli on m ja orsiväli L= 2 .

Yrityksen tuote on web-palvelu jossa yksittäiset laskenta- ja mitoitusohjelmat ovat käytettävissä selaimella samassa käyttöympäristössä. Teräsbetonirakenteen mitoitus tehdään EN1992-1-mukaisesti tarkistamalla murtorajatilan taivutus- ja leikkauskestävyydet kahdessa suunnassa sekä . Taivutetulle palkille tarkistetaan murtorajatilassa, että missään palkin poikkileikkauksessa taivutus- kestävyys ei ylity, kun otetaan . Taulukot lujuusluokkien GLja GLliimapuun alustavaa eurokoodimitoitusta varten. Mitoitusohjelmalla voidaan suorittaa staattinen- ja väsymismitoitus ratapalkille, jolla kulkee kaksi siltanosturia. Laskentaohjeena käytetään uusia Eurocode EN . Poikkileikkausmerkinnät ja sauvojen akselisto.

Eurokoodissa on sovittu laippojen suuntaisen akselin merkinnäksi y-y ja . Osaako joku foorumilaisista laskea minkäkokoista I-palkkia (INP tai IPE) ks.

Matemaattinen ratkaisu kiinnostaa, koska perstuntumalla . Ymmärsin että olet tekemässä teräspalkeista puukantista laituria tyyliin ulokepalkki. Minä olen ollut tuontyyppisellä laiturilla, ja oli kyllä sitten . Pituussuunnassa jäykistetyn profiilin tehollinen poikkileikkaus. Myöhemmin siihen on lisätty teräspalkkien laskentaominaisuuksia, jolloin se sai nimekseen Pupax (extended Pupa). Ohjelman saama hyvä vastaanotto on . TI-teräspilarin mitoitus korjattu versio 1. TTeräspalkki I-palkki (hitsattu ja valssattu), päivitys v. Siporex-harkkoseinään tukeutuvien teräspalkkien suunnitteluohje. Teollisuusrakennuksessa suunnitellaan teräspalkkien kannattamaa.

Olen ajatellut rakentaa laiturin, jossa rantaan valetaan noin kuution betoniarkku. Kävelysillan rakentaisin kahden yhdeksän metriä pitkän RHS-palkin . Mitoita sivuttaistuettu kaksiaukkoinen valssattu teräspalkki. Kimmoteorian mukainen mitoitus poikkileikkausluokan perusteella: Wtarp.