Salaojaputken asennussyvyys

Salaojaputken selkä ei nouse ylimmilläänkään anturan pohjatasoa ylemmäs, mieluummin vähintään 10 . Perustusten ja alapohjan kuivana pysymisestä vastaavan salaojan asentamisessa kannattaa olla huolellinen, sillä sen toimintahäiriöt ja korjaaminen tulevat . Minua jäi mietityttämään miksi kaivannon ja salaojaputken väliin ohjeistetaan.

Kannattaisko jättää putkien asennus osaavammille ja ja etsiä . Salaojien syvyys on vähintään metriä viereisen maanvastaisen lattian alapinnan alapuolella. Salaojaputkien uusiminen tai asennus. Salaojaputkien asennussyvyys on aina tapauskohtainen.

Perusvesikaivon asennus, kaivon korkeuden määrittelee viemäriputken ja . Alapohjan alla salaojaputken tulee olla kapillaarisen nousun katkaisevan. Salaojaputkien laatuvaatimukset on esitetty julkaisussa rIL. Yksityiskohtaisessa kaivotyypin valinnassa. Uponor-salaojaputki on ulko halkai- si jal taan 110-millinen.

Salaojaputken liitty mässä kaivon sisällä oleva.

Salaojan vähimmäissyvyyden tulee olla sellainen, että pellon tasauksen jälkeen salaojan pohja on kivennäismailla vähintään yhden metrin ja . Salaojaputkien yläpuolelle asennetaan sadevesiputket ja ko-. Salaojaputken korkein kohta saa olla enintään viereisen seinäanturan alapinnan tasolla, mieluiten sen. Roudaton syvyys riippuu sijainnista. Salaojien asennussyvyys ei ole kaikilta osin riittävä, vaan. Salaojaputken asennussyvyys virheellinen suhteessa alapohjan alapinnan . Pitäisi olla aika helppo mitata salaojaputken yläpinnan korkeusero sokkelin.

En muista paljonko routimaton syvyys on siellä etelässä, meillä . On tärkeää, että putken pää osuu juuri pääkeskuksen alapuolelle kohtisuoraan ylöspäin. JYKEVÄ -auralla voit vetää myös salaojaputkea maahan. Ojan syvyys ja kaato voidaan hallita sihdin tai laserin avulla traktorin ohjaamosta käsin.

Radonputkiston asentaminen maanvaraisen lattialaatan alle. Kuva RT-ohjekortista (RT 81-11099). Ne imevät pohjasorasta radonpitois- ta ilmaa ja estävät samalla ylipaineen muodostumisen rakennuksen alle.