Sahatavaran laatuluokat

Sahatavara jaetaan laatuominaisuuksien perusteella seuraaviin luokkiin: Laadut US V VI VII. Sahatavara lajitellaan myös ulkonäön perusteella laatuluokkiin A, B ja C. Lisäksi esiintyy luokkaa AB ja luokkien A-C vaatimuksia täyttämätön puutavara .

Seuraavat mänty- ja kuusisahatavaran ohjeelliset laatuluokat perustuvat yhteispohjoismaisiin sahatavaran lajitteluohjeisiin. Lajitteluohjeet perustuvat siihen . Mitat tarkoittavat nimellismittoja sahatavaran kosteuspitoisuuden ollessa. Yleisimmät pituudet vaihtelevat 3mm:n jaolla välillä … m.

Ikkunanpuitteet ja –karmit, ovenkarmit maalattavat. Siirry kohtaan Laatuluokat – Sahatavaran laatuluokat ovat A, B, C ja joista A on laadukkain. Luokan määräytymiseen vaikuttavat sahatavaran.

Oksien sallittu lukumäärä, laatu ja koko laatuluokissa A, B ja C. Keskitavara eli tukin keskiosan sahatavara, paksuus yleensä vähintään mm. A I-II Mä tarkoittaa männyt laatuluokkaa. Tuotteiden valikoima on laaja sahatavarasta insinööripuutuotteisiin ja. SAHATAVARAN LAATULUOKAT, NIMITYKSET JA MITAT.

Sahatavaran mittajärjestelmä pohjautuu sahatavarakaupasta, jossa tärkeä historiallinen.

Pohjoismainen sahatavara, lajitteluohjeet) mukaan laatuluokkiin. Sahatavaran lajitteluvaiheessa ulkonäkö ratkaisee laatuluokan. Oksien koko, laatu, määrä ja sijoittuminen ovat laadun tärkeimmät kriteerit.

Sahatavaran laatuluokituksessa ulkonäkö kuten oksien koko, määrä ja sijoittuminen ratkaisevat laatuluokan. Laatuominaisuuksien mukaan sahatavara jaotellaan pääluokkiin A, B, C ja D. Sahatavaran alkuperäalueilla on merkitystä myös. Sahatavaran yleisimmät dimensiot ja laatuluokat on esitetty . Myös yksinkertaisempia ja väliaikaisia rakenteita varten meiltä löytyy sopivia mittoja ja laatuja.

Sahatavaran laatuluokat: A1-A AB, B, C ja D. Laatuluokituksessa todettiin oksaisuuteen liittyvien vikojen olevan yleisimpiä sahatavaran laatuluokan määrääviä tekijöitä. Vanhojen puiden tyvitukeista saatiin . Eri sahatavaran laatuluokat, Us, kvintta ja seksta, laatujen määritelmät. Vajaasärmän sallitut määrät lappeella ja syrjällä. Eri laatujen oksien määrät ja niiden .