Radon savimaa

Myös savimaille perustetussa talossa saattaa olla radonia. Perustusten ja alapohjan alle tuodut täyttösorakuormat ovat mahdollisesti louhittu kalliosta, jossa on . Tämän lisäksi siirrettävät maa-ainekset myös itse tuottavat radonia maa-aineksen.

Paksut täyttösorakerrokset voivat näin kasvattaa myös savimaalle . Radon; Radon Suomessa; Pientaloasuntojen radonpitoisuudet Suomen. Jos on savimaa, ei paljon järkeä mittailla. Kaikissa harjuissakaan ei radonia ole, kun ei ole uraaniakaan siinä kohtaa maaperässä.

Millaiset perustukset tehdään kovalla savimaalle, tarvitaanko paalutusta? Joskaan savimaalla ei aina tarvita radon-putkitusta ellei asu . Paksut täyttösora-ainekset voivat näin kasvattaa myös savimaalle. Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, joka . Rakentaja perustelee mittauksen tarpeettomuutta sillä, että tällä alueella ei ole radonia. Selitys tähän voi rakentajan mukaan olla esimerkiksi savimaa, jonka . Ylipäätään kaikki radon asiasta kiinnostaa, keillä kokemuksia!

Sitäpaitsi talomme on perustettu savimaalle eikä naapureilla ole minkäänlaisia radonongelmia . On helpompaa torjua radon rakentamisvaiheessa kuin suorittaa kalliita.

Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä. Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton, radioaktiivinen kaasu. Radon on viimeisimmissä tutkimuksissa osoittautunut paljon luultua vaarallisemmaksi. Kostea savimaa päinvastoin pitää radonia hyvin.

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen jalokaasu, jota ei ihminen. Alueilla, joilla pohjavedessä on radonia, fluoridia tai arseenia, pitoisuudet ovat korkeampia. Hapetonta vettä on usein savimaiden kaivoissa, sillä tiiviissä . Radon on maaperässä esiintyvä näkymätön ja hajuton jalokaasu, jota voi. Yleinen käsitys on, että radon on haitallisin kantavilla moreeni- ja kallioalueilla. Helsingissä radoniin liittyvää tutkimustietoa antaa ympäristökeskus.

Rossilattian etu multapenkkiin ja maavaraiseen laattaan verrattuna on myös se, että radon tuulettuu talon alta pois tuuletusluukkujen kautta. Sisäilman radon ja riskiviestinnän keinoja. Radonriskiviestinnän tavoitteena, on että sisäilman radon tulisi tutuksi.

Tiiviillä savimailla sisäilman ra-.