Perustusten suunnittelu

Kunnon katto (räystäineen) ja hyvät perustukset. Kun nämä kaksi asiaa talossa ovat tai ne korjataan kunnolla, talo on lähes ikuinen. Perustusten suunnitte- lussa on kaksi vaihetta: geotekninen suunnittelu ja perustusten rakennesuunnittelu.

Ennen perustustöiden aloittamista on selvitettävä perustamisolosuhteet, useimmissa kunnissa vaaditaan asiantuntijan . Pohjarakenteiden suunnittelu käsittää geo-. Kestävien perustusten teossa perustussuunnittelu on erittäin tärkeä vaihe, johon kannattaa panostaa. Perustussuunnittelun tarkoitus on määrittää .

Pohjatutkimus on ensimmäinen tontilla suoritettava toimenpide, ja se voi vaikuttaa talon sijoitteluun ja perustusten suunnitteluun. Suunnittelun tärkeimpinä lähtökohtina ovat perustusten moitteeton ja luotettava. Pientalon perustukset toteutetaan kivirakenteisina rakennuksen rungon . Tässä standardissa esitetään teräsbetonirakenteisten kone- ja laiteperustusten keskeinen nimikkeistö, suunnitteluun liittyviä yleisohjeita sekä . Maaperällä ja sen koostumuksella on suuri merkitys perustustyypin ja perustusten rakenteen suunnittelussa. Kantavuuden lisäksi maalajien kapillaarisuus ja .