Monimuotokuitu

Yksimuotokuidut OSja OS2Yksimuotokuidun ydin on noin 0. Monimuotokuitujen ytimet ovat halkaisijaltaan 50–mikrometriä. Monimuotokuidussa valo kulkee heijastumalla sekä taittumalla kuidun ytimen ja lasikuoren . OM1- ja OM3-monimuotokuiduilla sekä yhdistelmäkaapeleina, joissa on sekä yksimuoto- että monimuotokuituja. Kun verrataan yksi- ja monimuotokuitua keskenään on yksimuotokuidulla parempi signaalin siirtokyky kuin monimuotokuidulla.

Yksi- ja monimuotokuidut ovat rakenteeltaan erilaisia. Ratkaisevin ero on kuidun ytimen halkaisija: yksimuotokuidun ytimen halkaisija . OMmonimuotokuitu on uuden sukupolven kuitukaapeli, jossa kuidun ytimen halkaisija on µm ja kuoren halkaisija on 1µm. Numeerinen aukko (numerical aperture, NA): Ilmoittaa monimuotokuidulla suurimman mahdollisen valonsäteen . SM-kuidut eli monimuotokuidut (Multimode) ovat vielä yleisesti käytössä varsinkin vanhemmissa kuituverkkototeutuksissa.

Sen mukaan, millainen taiteprofiili kuidussa on ja miten valo sen perusteella etenee, kuidut jaotellaan eri tyyppeihin.