Mökkirannan ruoppaus

ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöönsä sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Ilmoittaja voi lähettää ilmoituksensa kaikkialta Suomesta sähköisen . Mökkirannan käyttömahdollisuuksia voi parantaa huomattavasti rantaa ruoppaamalla.

Lue Meidän Mökin ohjeet ja hanki ruoppaukseen . Mökillä on hyvä ranta, mutta siinä on aavistuksen liikaa mutaa. Kova pohja on noin 5-metrissä ja puolet tästä . Siitä eteenpäin ulapalle ruopataan noin metriin asti + laiturin eteen lähes kolmen metrin syvänne.

Tuolla metrin syvyydessä ei virtauksia . Mökkiläisenä voi vaikuttaa paljon oman rannan ja järven kuntoon; Niittämistä ja ruoppausta kannattaa tehdä hillitysti; Järvi ei ole pesu-, eikä . Tyypillisen mökkirannan tai venevalkaman ruoppaa edelleen pelkästään ilmoittamalla, arvioi Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja Arto . Ranta ruopattiin täysin umpeen kasvaneelle alueelle, johon rakennettiin myös laituri ja uimaranta tulevan. ELY-keskukset ovat ottaneet käyttöön sähköisen ruoppaus- ja niittoilmoituslomakkeen. Rannan ruoppaus – lomake ja ohjeet (ymparisto.fi) . Ruoppaaja tuodaan kohteeseen neliveto pakettiauton vetämällä.

Rantaa voidaan ruopata myös kauempaa rantaviivasta. Koneellinen niitto, lietteen poisto tai ruoppaus voivat aiheuttaa naapurustolle tai vesialueen omistajalle haittoja, jotka .

Ruoppaukset ja kaivutyöt suoritetaan tuntityönä. Truxorilla onnistuvat esimerkiksi rannan, laiturialueen, veneväy-lien, kanavien, uomien, ojien ja altaiden . Ruoppaaja letkuineen ja kasattava lautta (kuvassa) kulkevat peräkärrissä, jonka leveys. Vuokraamme Mamecin rannan-ruoppaajaa koottavan lautan kanssa . Mökkirannan jättäminen täysin luonnontilaan on hyvä ja luonnonmukainen.

Jos ruoppaus on suuri (yli 0m³3;), se voi edellyttää lisäksi . Nykysäännösten mukaan ainoastaan rannan omistaja eli ruoppauksen tilaaja on vastuussa ruoppauksesta ja sen mahdollisesti aiheuttamista . Oikein suunniteltu ja suoritettu mökkirannan ruoppaus on ympäristöneutraali toimenpide, eikä siitä koidu haittaa naapureille, eikä luonnollekaan. Ilmoitusmenettelyllä ruoppaus voidaan toteuttaa vain, jos haitankärsijät antavat tähän kirjallisen suostumuksensa. Jos suostumusta ei saada, tarvitaan alle 500 . Jos rannan kunnostus tai huolto vaatii konevoimaa, rantaan on hyvä olla kulkutie tai.

Kaakkois-Suomessa ruopata saa syyskuun . Rannan omistajalla tai haltijalla on aina oikeus rakentaa laituri. Ilmoituksen liitteeksi lisätään kartta ruoppaus- ja läjitysalueesta sekä naapurien ja vesialueen . Vielä viimeinen kysymys: tarvitaanko mökkirannan parantamiseen jotain lupia? Suomalainen unelma rannasta voi näyttää myös tältä… … onneksi pystymme kunnostamaan tästäkin rannan, jota naapuritkin kadehtivat!