Metsän hinta 2016

Metsän hinta muodostuu pääosin puuston arvosta. Kulmala 297-412-15-1 Kuopio, Hirvilahti, 0ha, 15. VälimuistissaMetsän hinta – metsäalueen arvon määrittäminen. Summa-arvomenetelmä: Metsän arvoa on perinteisesti laskettu ns. Alkuvuoden 20aikana kiinteistökauppojen keskihinta metsämaalla on ollut n. Metsätilamarkkinoiden yleiskatsaus vuodelta 2016.

Myyty metsämaan pinta-ala oli 3hehtaaria ja keskihinta koko maassa 5euroa.

Metsämaan hinta kipusi kolme kertaa inflaatiota nopeammin. Metsänhoitoyhdistys teki arvion ha:sta metsää ,jossa osa nevaa ja huono kasvuista,vain. Metsän arvon määritys summa-arvomenetelmällä Summa-arvomenetelmässä metsätilan arvo määritetään metsikkökuvioittain maapohjan arvon, taimikoiden . Metsätilan sukupolvenvaihdoksen eri vaihtoehdot Vastikkeettomat . Metlan metsäkiinteistöjen kauppahinnat tilaston kauppamäärästä ja tilakoon keskiarvosta laskien puhtaita metsätiloja myytiin vuonna 2010 . Heittäkääpä hyviä arvioita paljonko on metsäpalstan arvo, joka on sekametsää, hehaaria? Metsäkiinteistömarkkinakatsaus pureutuu tammikuun 20osalta niin metsäkiinteistöjen hintakehitykseen kuin yleiseen markkinatilanteeseen . Kauppahintatilastoja voi hyödyntää kahdella tavalla: verkkosivuston taulukoita selailemalla tai rajapintapalvelun kautta datana. Otan ennemmin metsästä rahat puimuri-investointiin.

Metsämaan kauppa on vilkastunut viidessä vuodessa viidenneksellä. Metsämaan hinta on vastaavasti noussut tasaisesti 90-luvun alun . Metsän päätehakkuissa yhden hehtaarin tuotto voi olla Keski-Suomessa. Hintaero tulee siitä, että Kainuussa puuta on 2kuutiometriä hehtaarilla, joka on neljä rekkakuormallista puuta. Toisin sanoen osa lyhytaikaisesta verohyödystä on valunut metsämaan hintaan.

Naapurimaakunnassa Hämeessä käypä hinta on runsaan satasen. Metsänomistajien nopean ikääntymisen takia sukupolvenvaihdoksia, tilakauppoja ja näihin liittyviä metsätilojen arviointeja tehdään ahkerasti .