Lumikuorma

Suomen rakentamismääräyskokoelma: . Kiinteistön omistajan tulee seurata katon lumikuormaa sekä kantavien rakenteiden kuntoa ja ryhtyä lumen poistoon ajoissa. Vuodenvaihteessa 20koko Oulun kaupungin alueella otettiin käyttöön yhtenäinen lumikuorma.

Koko Oulun alueella, kaikissa liittyvissä kunnissa, käytetään . SFS-EN 1991-1-EUROKOODI 1: RAKENTEIDEN KUORMAT. Katon lumikuorma ja katon kestävyys mietityttävät monia talvisin. Katso miten katolla olevan lumikuorman voi laskea.

Kun tiedotusvälineissä varoitetaan kattojen lumikuormista, niin vanhat ihmiset lähtevät henkensä kaupalla katoille kolaamaan lunta”, tuskailee . Käsivarressa kantavuuden maksimi on kN, mutta Ruotsin tunturialueilla aivan asutuilla alueilla maksimaalinen lumikuorma neliöltä on kN. Moni katto on kovilla lumikuorman vuoksi. Katon lujuutta on hankala selvittää, joten paras ottaa lapio käteen tai laskea lumen paino Meidän . Suomen ympäristökeskus (SYKE) seuraa aktiivisesti maaston lumikuormaa ja ylläpitää kattojen lumikuorman varoitusjärjestelmää.

Lumen painon arvioimiseksi ei riitä pelkästään tieto lumikerroksen paksuudesta, koska lumen paino riippuu sen tiheydestä. Painava lumikuorma uhkaa tasakattoja. Talojen katoille kertynyt paksu lumikerros on syytä poistaa lähiviikkoina, kun lumen kosteus kasvaa.

Tämä johtuu siitä, että Etelä-Suomessa, mis- sä talvi on lyhyempi ja lumi usein sulaa, on kuiten-.

Rakennusinsinöörin mukaan suurikaan lumikuorma talon katolla ei haittaa, sillä katot suunnitellaan kestämään myös lumen aiheuttama paino. Lumikuorman perusarvo määritetään eurokoodissa maan pinnan. Katon lumikuorma saadaan normaalissa tapauksessa kertomalla maan .