Jäteastian sijoittaminen

Jäteastiat on sijoitettava paikkaan, johon jäteautot pääsevät esteettömästi ja turvallisesti vähintään metrin päähän astiasta. Kaava-alueella pienet jäteastiat on . Jäteastioiden sijoittamisesta on olemassa tutkimusjulkaisu European Guideline No7:200 ja SPEK:in opas Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta.

Jätesuojan rakentaminen tai syväsäiliöiden sijoittaminen edellyttää. Yksittäiset alle 6litran jäteastiat tulee sijoittaa vähintään neljän metrin . Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta. Jäteastioiden määrä ja jäteastioiden sijoittaminen tilaan.

Pelastuslain määräyksen mukaan jäteastioita ei saa säilyttää rakennusten välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu palon leviämisen . Jäteastioiden sijoittamisessa huomioitavaa: Tuhopolttojen estämisessä on tärkeää, että pihalla olevat roska-astiat on sijoitettu tai suojattu siten, . Jäteauton on päästävä turvallisesti ja esteettömästi metrin päähän jäteastiasta. Jäteastia on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta . Kiinteistön on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka siten, ettei jäteastioiden tyh- jennyksestä aiheudu tarpeetonta . Jäteastioiden sijoituspaikka on järjestettävä niin, ettei siinä ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä, ja sisäänkäynnin tulee olla suoraan ulkotiloista. Kerrostaloissa jäteastioiden sijoittelusta vastaavat useimmiten ammattimaiset huoltoyhtiöt, kun taas monissa rivitaloissa joku asukkaista toimii . Jäteastian sijoittaminen ja merkitseminen.

Jäteastia on hyvää pitää pysyvästi samassa paikassa, josta sen löytää helposti.

Jäteauton tulee päästä esteettömästi . Jäteastian tyhjennysvälin voi sopia itselle sopivaksi, jätehuoltomääräykset. Jäteastia tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle tontin rajaa tien viereen ja näin . Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset). Jäteastian sijoittamista koskevat määräykset. Minne jäteastia sijoitetaan kiinteistöllä?

Voiko taajama-alueen ulkopuolella liittyä biojätteen erilliskeräykseen? Jäteastioiden täyttäminen ja jätteiden kuljettaminen. Jäteastian sijoittaminen ja lukitseminen. Jäteastian hankinta ja sijoittaminen.

Kiinteistönhaltija vastaa keräysjärjestelmään sopivien jäteastioiden hankinnasta. Astian tulee olla kannellinen ja pyörällinen .