Hirvilupa pintaala

Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta alueesta ja selvitys alueen pinta-alasta. Metsästyslain §-alueen ulkopuolella maksu määräytyy metsästysalueen pinta-alan perusteella. Edellyttääkö metsäkauriin metsästys tietynkokoista metsästysaluetta?

Metsäkauriin metsästyksellä ei ole pinta-alavaatimusta. Saadut hirviluvat jaetaan seurojen omien vuokramaiden suhteessa. Yhteislupa-alueen pinta-ala hirvenpyyntilupaan tulee tietenkin olla väh.

Yhdistys haki hirvenpyyntilupia vuokraamiensa alueiden pinta-alan suh- teessa.

Yhteisluvan asema hirviluvan hakijana perustuu valtuutukseen ja yhteis-.

Maapinta-ala on tällä hetkellä 4hehtaaria, josta metsämaata 1hehtaaria ja vesialueita 18hehtaaria. Seura anoi hirvilupaa, joita Riistakeskus myönsi kpl. Ensimmäinen hirvilupa anottiin 1953.

Vähän pintamaata pois ja hieno hiekka tuli esiin. Yhteismetsän pinta-ala on lähes 34ha. Hirviluvat myydään netissä yleisen tarjouskilpailun pohjalta.

Nykytekniikka pinta-alojen määrityksissä oli onneksi apuna varsinkin silloin, kun pieniä. Näin ollen sitä ei voida lisätä aivan kevytmielisesti ottaen huomioon metsästysalueen pinta-alan. Hirviluvat myönsi Maa- ja metsätalousministeriö. Kuusamossa lupamäärä kasvoi edellisvuoden 7luvasta. Tilalla lisäksi kaksi erillistä metsäpalstaa, joiden pinta-ala noin 1ha.

Yhteismetsän pinta-ala on yli 0hehtaaria ja se on melkein kokonaan valtion maiden ympäröimä rajoittuen Tuntsan erämaa-alueeseen pohjoisessa ja . No siinä voi tuo metsästysala vähän pienentyä. Ilmeisesti hirviäkin on nyt senverran, kuin niitä pitäisi olla pinta-alaan nähden.