Energiatehokkuus

Energiatehokkuus tarkoittaa energian tehokasta käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaalla tavalla. Energiatehokkuuden kehittämisen keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi .

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla . Olemme vahvasti mukana energiatehokkuuden kehittämisessä. Vaatimukset rakennetun ympäristön energia- ja ympäristötehokkuudelle . Energiatehokkuuden parantaminen on yksi tärkeimmistä keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Parempi energiatehokkuus pienentää päästöjä, alentaa . Rakennetun ympäristön energiatehokkuuden edistäminen on merkittävä asia koko Suomen näkökulmasta, koska sen osuus energian kokonaiskulutuksesta on . Energiatehokas rakentaminen, energialuokat ja energiatehokuus – uusimmat uutiset löydät Rakennuslehdestä. Energiatehokkuus on helpoin, edullisin ja ympäristöystävällisin tapa vähentää päästöjä ja lisätä Suomen energiaomavaraisuutta. Energiatehokkuus osaksi liiketoiminnan kehittämistä.

Videoita energiasta ja energiatehokkuudesta . RTT:n Eristeteollisuuden ja ympäristöministeriön yhteistyöhankkeen tuloksena syntynyt ”Rakenteellinen energiatehokkuus” -opas keskittyy rakenteellisen . Rakennuksen energiatehokkuus pyritään varmistamaan niin energiamuodon kuin materiaalienkin avulla. Käytönaikaisen energian kulutuksen pienentämisen . Rakennuksen energiatehokkuus liittyy niin talon rakenteisiin kuin asukkaiden energiankäyttö- ja kulutustottumuksiin. Tarjoamme kaikki energiatehokkuuden palvelut: suunnitelmat, projektinjohto, energiaselvitykset, katselmukset, todistukset. Energiatehokkuus ja energian säästö ovat keskeisimpiä päästövähennyskeinoja.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa ja energiaa säästää reilusti kaikilla . Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula,. Energiansäästösopimusten tavoitteena on pienentää energian ominaiskulutusta ja viedä käytäntöön toimintamalleja, joiden ansiosta energiatehokkuudesta . Helsingin kaupunginvaltuusto linjasi huhtikuussa 20kaupungille uuden, aiempaa kunnianhimoisemman päästövähennystavoitteen. Helsinki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 20mennessä.

Vuoteen 20mennessä Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta. Energiansäästö ei ole energiatehokkuuden itsetarkoitus vaan järkevän toiminnan looginen seuraus.