Betonin

Betonin tärkein osa-aine on sideaine eli sementti. Sementtiä käytetään yhteen kuutiometriin . Betoni on maailman yleisimmin käytetty rakennusaine.

Betonin hyviin ominaisuuksiin kuuluvat lujuus ja hyvä säilyvyys. Betonin valmistus ei ole kovin vaikeaa, . Betonin lujuus riippuu ennen kaikkea betonin vesi-sementtisuhteesta, jolla tarkoitetaan betonin sisältämän vesimäärän ja sementin painon suhdetta. Betonin kovettuminen eli lujuudenkehitys alkaa, kun sementti ja vesi yhdistetään.

Lujuudenkehitys jatkuu niin kauan kuin betonissa on reagoimatonta sementtiä . Betoni on valmistettaessa nestemäisessä muodossa olevaa massaa, joka raaka-aineidensa kemiallisen reaktion kautta kovettuu kiinteään, kivimäiseen . Betoni on rakennusaine jota käyttämällä voidaan valaa haluttuja rakenteita muottien avulla. Monimuotoisuutensa vuoksi lähes kaikenlaiset . Rakennusaineena betoni on luja, tiivis ja kestävä. Se sopii erinomaisesti paikallavalettuna omakotitalorakentamiseen. Betonirakenteiden suunnittelu, oikean . Kuljetus- ja pumppauskalustoon kuuluvat betonin kuljetusautot siirtokalustoineen, autobetonipumput, kuljetuspumppuautot sekä linja- ja saumapumput. Yleisimmin betonin koostumus ilmoitetaan sementin, kiviaineksen ja veden massamäärinä ja ilman tilavuutena kuutiometriä kohden.

Kattava valikoima hyväksyttyjä tuotteita vaurioituneiden betonirakenteiden ja -pintojen korjaukseen.