Betonin luokitus

Betonimassan ominaisuuksilla ja niiden oikealla valinnalla on merkittävä vaikutus itse betonointityön onnistumisessa että kovettuneen betonin haluttujen . Rakennesuunnittelijan tulee määrittää betoniva- lintaa varten ainakin rakenteen rasitusluokat ja suunnittelukäyttöiän, betonin lujuus- ja raken- neluokan sekä . Rasitusluokat määritetään rakenteille ympäristöolosuhteiden mukaan.

Rakenteeseen kohdistuvia ympäristörasituksia ei kannata . Betoninen lujuus Betonille on ominaista hyvä puristuslujuus. Betonin lämpötilan laskiessa 10:neen asteeseen lujuuden kehitys hidastuu jo. Kun betonin lämpötila jää 5:een asteeseen betonin lujuudenkehitys on niin .

Lisä- ja seosaineita lisäämällä voidaan vaikuttaa betonin eri ominaisuuksiin. Betoninormeissa puristuslujuuden luokitus perustuu kuutiolujuuteen, jota . Kiviainesta Sementtiä ja seosaineita. Taulukko Betonin tilavuuspaino (EN 1991-1-1).

Betonin eri lujuuksia vastaavat materiaaliominaisuudet on esitetty taulukkomuodossa. Kaikki materiaaliominaisuudet voidaan . Luokitusjärjestelmään on otettu sellaiset keskeiset laatutekijät, joilla on tärkeä merkitys lattian kestävyydelle tai käytölle. Edellinen versio vuodelta 200 ja tähän ei yhtään päivitystä.

Betonin säilyvyysohjeet muuttuneet.

Betonin siirrot, pumppaus ja valu on sujuvaa. Hierto voidaan toteuttaa sopivaan aikaan. Betonilattian luokitus- ja päällystettävyysohjeet By (1) määrittelee. Betoni sisältää vettä sekä kemiallisesti että fysikaalisesti betonin huokosiin . Betonin tekniset laatuvaatimukset: Betonin rakenneluokka käytetään tarvittaessa P-lukubetonia.

BY säilyvyysohjei- den mukaan, kun em. Ympäristöluokassa E3b betonin lujuusluokkavaa-. Betonin valinta ja käyttöikäsuunnittelu sekä by Tartunnattomat jänteet (päivitys).

Suurimmat muutokset koskevat luokitus- ja suunnitteluosiota: . Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus. Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus. Betonin ja betoni- sekä kipsituotteiden valmistus . Vesitiivis teräsbetonirakenne suunnitellaan siten, että halkeamat ovat hallittuja riittävällä raudoituksella.