Betongelement

Välkommen till SCF Betongelement AB. SCF Betongelement AB är ett av de ledande betongelementföretagen i Sverige. Vi har resurser för ett totalåtagande.

Strängbetongs betongelement är byggvarudeklarerade enligt BVD3. Samtliga är också registrerade på SundaHus och Byggvarubedömningen. Vi erbjuder kompletta stomsystem och flexibla systemlösningar till bland annat industrier, kontor, offentliga byggnader och bostäder.

Det finns en mängd olika användningsområden för betongelement inom byggbranschen.

Alla har gemensamt att betongelement tillverkas väderskyddat, med . Betongelement gjuts och den porösa stenullsisoleringen hjälper elementen av betong att torka snabbt, vilket innebär att inredningsarbetet kan påbörjas tidigare. Vi producerar prefabricerade betongelement för alla typer av byggnader. I vårt eget gjuteri tar vi fram alla tänkbara element av betong och cement.

Specialelement enligt kundönskemål passar oss bra, men vi tillverkar mycket annat. Vi är vana att arbeta efter höga kvalitétskrav och hög .