Q50 luku

Määräyksistä voidaan tehdä seuraava raja-arvo-tau- lukko. Kun nluku muunnetaan qluvuksi, saadaan. Tiiveysmittauksen tuloksena saadaan rakennuksen ilmanvuotoluku q50.

Ilmanvuotoluku kertoo vuotoilmamäärän suhteutettuna . Ensimmäinen luku sisältää ehdotukset soveltamisalasta ja vastavuoroisesta. Luku qkuvaa vaipan ilmapitävyyden hyvyyttä ilman, että . Nyt käyttöön otettu q50-luku taas kertoo Pas- calin alipaineessa rakenteiden läpi virtaavan vuotoilmamäärän suhteutettuna rakennuksen vaipan pinta-alaan .

Poikkeukselliset rakenteelliset ratkaisut. Vähimmäisvaatimus kaikille uudisrakennuksille. Laskennassa käytettävä vertailuarvo . Tiiviysmittaus selvittää rakennusvaipan ilmanvuotoluvun (q50-luku) Pa paine-erolla standardin SFS-EN 138mukaan.

Ilmanvuotoluku qtarkoittaa rakennusvaipan keskimää-. Tiiviysmittaus, q50-luku, n50-luku, ilmanvuotoluku, energiatehokkuus. By the measurement we found the house air leakage rates qand n50.

Mitä pienempi luku, sen parempi ilmatiiviys. Tuloksena saadaan rakennuksen ilmanvuotoluku q5 jota käytetään muun muassa .