Puun laatuluokat

Päälaadut ovat US, V, VI ja VII (vanhat A, B C ja D). US on korkein laatuluokka, joka sisältää tuotannosta lankeavan osuuden laatuja US I-US IV. Sahatavara lajitellaan myös ulkonäön perusteella laatuluokkiin A, B ja C.

Lisäksi esiintyy luokkaa AB ja luokkien A-C vaatimuksia täyttämätön puutavara . D on alin laatuluokka, jonka alaraja on määritelty sanallisesti ilman. Puun modifioinnilla voidaan parantaa puun ominaisuuksia, kuten tehdään esimerkiksi . Puun kosteusasteen vaihtelua ilman suhteellisen kosteuden mukaan +C. Oksien sallittu lukumäärä, laatu ja koko laatuluokissa A, B ja C. Sahatavaran koot; Mitallistettu sahatavara; Laatuluokat; Lujuusluokat; Lähteet.

Ydinkappale sahataan tukin keskeltä ja se sisältää puun ytimen. Puun pituussuunnassa sahattuja eri kokoisia tuotteita. A I-II Mä tarkoittaa männyt laatuluokkaa. Pohjoismainen sahatavara, lajitteluohjeet) mukaan laatuluokkiin.

Talojen valmistukseen käytettävä puutavara on tarkasti valikoitua. Käytössämme on vain puun A- ja B-laatuluokat, ja niistäkin karsitaan sivuun parhaan . Puu on lujaa, sitkeää ja kestää joustavana luonnonmateriaalina rakenteiden. Puun lämmöneristyskyky on 4kertaa parempi kuin teräksen,. Sisäverhouslautojen laatuluokat ovat männyllä EM (erikoisluo- kan mänty), VM . Suomi on parhaimpia puun kasvualueita maailmassa.

SAHATAVARAN LAATULUOKAT, NIMITYKSET JA MITAT. RT-kortin 21-109-mukainen laatuluokitus. Sormijatkettu mänty: oksattomattomaksi sormijatkettu mäntyraaka-aine. Laatuominaisuuksien mukaan sahatavara jaotellaan pääluokkiin A, B, C ja D. Puhtaan” käytöstä poistetun puun laadunmäärityksessä toimitaan tämän. Tässä standardissa on hakkeen ja murskeen laatuluokat samassa.

Painekyllästetyn kestopuun tuotannossa noudatetaan pohjoismaisia NTR-laatukriteereitä. Puiden oksaisuuden hahmottaminen ja laatuluokkien perusteet. Tukkien neliösahauksen sahauspintojen oksia tarkasteltiin suhteessa puun. Tämä ohje käsittelee puun käyttöä sisustuksellisena materiaalina.

Kortissa esitetään sekä tavanomaisia puisia pintaverhouksia.