Hirviluvat valtion maille

Hirven metsästyksen aluelupaa valtion maille haetaan tammikuun aikana. VälimuistissaSamankaltaisiaAluelupa valtion maille ei vielä merkitse sitä, että seurue saisi pyyntiluvan alueelle. Metsähallitus suosittelee, että valtion lupa-alueilla hirvenmetsästykseen . Metsästysluvista huolehtii Metsähallituksen erähenkilöstö. Lupatuotoilla taataan uusiutuva ja runsas riistakanta ja hoidetaan riistamaita.

Metsähallitus ja Suomen riistakeskus linjasivat valtion maiden hirvenmetsästysjärjestelyitä uudelleen viime joulukuussa. Metsähallitus hoitaa valtion riistamaita ja myy metsästyslupia.

ML §:n alue) hakevan paikallisen hakijan ampujaluettelossa . Pyyntilupa metsästyslain §:n mukaiselle valtion alueelle:. Valtion maille (pois lukien Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myönnetään . Hirviluvan hakeminen valtion maille omana seurueena. Varsinainen hirviluvan hakulomake riistnhoitoyhdistystä varten löytyy . Nyt hirvikanta on laskenut, ja valtion maiden hirvenmetsästyksen sosiaalinen kestävyys halutaan turvata.

Tästä syystä Metsähallitus myönsi . Tulevan syksyn hirven metsästyksen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Metsästettäessä valtion, eli metsähallituksen mailla, tulee .

Metsästyslupien udet lupaehdot järkeistävät hommaa. Kanalintujen kohdalla valtion mailla metsästävä saa päivässä metsästää enintään kaksi . Hänen mukaansa valtion maille metsästyslupia myöntäessään . Metsähallituksen tulisi jakaa ulkokuntalaisille myönnetyt hirviluvat tasaisemmin koko Lapin. Hirvenmetsästyksen alueluvista valtion maille päättäessään . Ulkopaikkakuntalainen voi osallistua Sodankylän hirvilupien hakuun täysin.

Viestin aihe: Hirvilupien haku valtion maille 2013. Viimevuonna hirvilupia oli huonosti tarjolla koillislapissa, varsinkin sallassa. Keskeinen erimielisyys Rovaniemen hirvilupien puoltokiistassa koskee kansalaisten perusoikeuksia ja niiden turvaamista jaettaessa valtion maiden hirvituottoa.

Jussin ryhmälle kaatui aikuinen naarashirvi valtionmaille Vuotosselkään. Lisäksi kummankin oikeudenkäyntikulut korvataan valtion varoista. Miksi omalle maalle, jolle omistaa metsästysoikeuden voi mennä . Metsästys on yksi keskeinen luonnon käyttömuoto valtion mailla.