Ce merkintä rakennustuotteet

Rakennustuotteen CE-merkintä osoittaa, että tuote on testattu harmonisoidun tuotestandardin mukaisella testimenetelmällä. Kuinka CE-merkintä otetaan käyttöön? CE-merkintä ja suoritustasoilmoitus ovat pakollisia niille tuotteille, joille on.

CE-merkinnässä rakennustuotteelle ilmoitetut suoritustasot on määritetty samoilla . CE-merkintä on yksi tapa osoittaa rakennustuotteen kelpoisuus rakentamiseen. Muut tavat perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön. Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti joko harmonisoituihin tuotestandardeihin tai eurooppalaiseen tekniseen .

Rakennustuotteiden CE-merkinnän pakolliseksi tehnyt rakennustuoteasetus tuli voimaan 1. Tuotteen CE-merkinnästä vastaa valmistaja. CE-merkintä rakennustuotteille on eurooppalainen menettely, jolla osoitetaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla. Siksi on toimittava jo nyt, mikäli aikoo pitää tuot- teensa markkinoilla myös vuonna 20ja sen jälkeen. Rakennustuotteiden CE-merkintä poikkeaa muiden tuotteiden CE-merkinnästä. Rakennustuotteissa CE-merkintä ei automaattisesti takaa määräysten . CE-merkintäjärjestelmä kos- kee koko rakennusalaa, ei vain niitä val- mistajia, joiden rakennustuotteet kuulu- vat harmonisoidun (yhdenmukaistetun).

Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin. Euroopan komission rakennustuotedirektiivin. ETY) tavoitteena on poistaa toisis-. Valmistajan varastosta ei saa toimittaa rakennustuotteita ilman CE-merkintää.

CE-merkintä on tuotteelle pakollinen. Bureau Veritas tarjoaa myös CE-merkintäpalveluja rakennustuotteille. Rakennustuotteiden CE-merkintä ei automaattisesti osoita, että tuote soveltuisi kohteeseen tai olisi määräysten mukainen.

Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 20mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, . Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata rakennustuotteiden CE-merkintää, joka astui. CE-merkintä kertoo rakennustuotteiden hyväksyttävät ominaisuudet . CE-merkintä helpottaa rakennustuotteiden ominaisuuksien vertailua.

Se kertoo rakennustuotteelta todennettavaksi vaadittavat ominaisuudet yhdenmukaisella . Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla.