Ce merkintä

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. CE-merkintä näkyy tällä hetkellä mm. CE-merkintä (ransk. Conformité Européenne) tuotteessa osoittaa, että valmistaja vakuuttaa tuotteen täyttävän sitä koskevien EU:n direktiivien vaatimukset, . VälimuistissaCE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että se täyttää sitä koskevien direktiivien vaatimukset.

Merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan se on oltava tuotteissa, jos . Rakennustuotteen CE-merkintä osoittaa, että tuote on testattu harmonisoidun tuotestandardin mukaisella testimenetelmällä. CE-merkintä rakennustuotteille on eurooppalainen menettely, jolla varmennetaan ja sertifioidaan tuotetta koskevat ominaisuudet yhdenmukaisella ja .

Rakennustuotteiden CE-merkintä on ollut pakollista 1. CE-merkintä vaatii, että tuote ja valmistaja täyttävät harmonisoidun tuotestandardin vaatimukset. Moniin tuotteisiin vaaditaan CE-merkintä, ennen kuin niitä saa myydä ETA-maissa eli EU-maissa, Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa. Opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa CE-merkinnän käytöstä sekä.

Asiasanat: CE-merkintä, konedirektiivi, koneturvallisuus, riskin arviointi, standardit . Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 20mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, .