Ulkoportaiden mitoitus

Mitoitus riippuu portaiden leveydestä ja käyttötarkoituksesta. Oikealla olevassa taulukossa on paljon lukuja. Yleisin kysymys ulkoportaiden mitoituksessa kuuluu ”Kuinka monta askelmaa pitää tehdä kun rinteen korkeus on . Paljonko saa olla ulkorappusten askenkorkeus ja itse askel? Rappujen askelmissa on lisäksi oleellista huomioida ulkoportaiden matalampi mitoitus sisäportaisiin verrattuna. Kaavoja mittojen määrittämiseksi on useampia.

Askelpinta voi koostua yhdestä kokoon liimatusta kappaleesta tai kahdesta erillisestä osasta, joiden paksuus on 2 tai mm. Perhe lomilla ja sillä aikaa pitäisi uudet ulkoportaat tehdä (puusta). Meidän Mökki-lehdessä vaikutti olevan yksinkertaiset ja asialliset ohjeet. Portaiden mitoitusta varten on olemassa muutamia perusperiaatteita. Suosituksissa sanotaan, että porrasnousun on oltava korkeintaan 1mm ja askelman . Normaaliin askelrytmiin sopiva mitoitus sisäportaissa saadaan kaavasta: x nousu + etenemä = 6mm.

Ulkoportaissa suositellaan x nousu + etenemä = 660 . Katettu tai lämmitetty ulkoporras ≤ 1ja ≥ 3– Kattamaton ulkoporras ≤ 1ja ≥ 390. Selostus: – Suomen rakentamismääräyskokoelman osan Fkohdan . Katettujen tai lämmitettyjen ulkoportaiden etenemän on oltava vähintään 3millimetriä, ja nousu saa olla enintään 1millimetriä.

Suosituksia piha-alueiden suunnitteluun ja mitoitukseen. Ulkoportaiden ja luiskien mitoitus on kuvas-. Ulkoportaissa tämän kaavan antama luku voi olla. Kaide mitoitetaan kestämään sijainti-.

Ulkoportaissa suositeltava askelmitoitus x nousu + etenemä = 6mm . Luonnonkivestä valmistetaan kolmentyyppisiä ulkoportaita: laattaportaita,. Ulkoportaan mitoituksessa askelman nousu on matalampi ja etenemä pidempi kuin . Portaiden askelmien mitoituksessa on hyvä käyttää nyrkkisääntöä nousua + etenemä = cm, jota Volovo on ilmeisesti noudattanutkin . Portaat mitoitetaan askelrytmin mukaisiksi siten, että etenemä on oikeassa suhteessa nousuun, jotta liikkuminen portaissa olisi helppoa ja luontevaa.