Sora raekoko

Sora on yleisnimitys kaikelle tyypillisimmille pihan ja puutarhan kiviainekselle. Sepelin yleisimmät raekoot ovat noin 6-mm ja 16-mm. Ventoniemi, Ventoniemen Sora Oy – sora ja kiviainekset.

VälimuistissaSamankaltaisiaseulottu sora, somero, soramurske, kallıomurs-. Soraa, hiekkaa, mursketta ja sepeliä Rudukselta. Murskeen raekoko määräytyy kerrospaksuuden mukaan: mitä paksumpi kerros, sitä . Sora ja hiekka soveltuvat niin piha- ja tierakentamiseen kuin talon maarakennusmateriaaliksi.

Hiekkaa käytetään useimmiten asennushiekkana tai suurempiin . Pihaa pitäisi laittaa, mutta tilatako kuljetusliikkeeltä hiekkaa, mursketta vai sepeliä ja millaista raekokoa? Pitäisikö hiekkalaatikkoon laittaa . Soramurske (SrM) on kiviainesta, joka on valmistettu murskaamalla kivikkoa (vallitseva raekoko 20–2mm) tai soraa (vallitseva raekoko 2–mm) ja . Sora on kivennäismaalaji, jonka vallitseva raekoko on 2–mm, toisissa luokituksissa mm asti. Soraa pienemmistä rakeista koostuva maalaji on hiekkaa, . Sora tai sepeli voidaan valita myös ajoväylien ensimmäiseksi päällysteeksi, vaikka se. Sopiva pinnoitteen raekoko on esimerkiksi 0-mm.

Tilaa soraa, hiekkaa, sepeliä ja multaa!