Routaeristys syvyys

Maaperä: savi (tai vastaava) Routaeristys: sokkelin ulkopuolella seinillä m. Pohjalle asennetaan soratäyttö ja tiivistetään se noin 5mm syvyyteen ja . Suomen rakentamismääräyskokoelman uudistuneet ja uudistumassa olevat osat tuovat routa- ja alapohjan eristeiden .

EPS 1Routa asennetaan vähintään cm syvyyteen. EPS 1Routa etäisyys nurkasta seinälinjalle L. Perustukset ovat rakennuksen kenties tärkein osa. Puutteellinen tai väärin tehty perustusten routaeristys aiheuttaa usein hankalasti korjattavia . Routaeristeet mitoitetaan siten, että ne kestävät maassa useita vuosikymmeniä. Eristyskyvyn on oltava rakennusten routaeristyksessä sellainen, että suojattavat . Asianmukainen routaeristys ja huolellinen työ takaavat hyvän.

Jäätymättömän maan syvyyden raja vaihte-. Massanvaihdot, salaojat ja routaeristys huolellisesti. Talon perustus on juuri niin tärkeä. Roudaton syvyys riippuu sijainnista. Tällöin routaeriste voidaan asentaa myös anturan alle.

Roudan torjunnassa pitää kiinnittää huomiota varsinaisen routaeristyksen lisäksi.

Perustamistapa ja -syvyys vaikuttavat eristyksen mitoittamiseen. Tyypillinen roudan syvyys Suomessa on talvisaikaan 0–2cm. Puutteellinen tai väärin tehty routaeristys aiheuttaa hankalasti korjattavia ja taloudellisesti . Tämä estetään laittamalla mökin koko pohjan suuruiselle alueelle routaeristys (styroksia cm:n kerros) noin – cm:n syvyyteen maan . Roudan syvyys vaihtelee perustusrakenteen, rakennuksen muodon ja. Perustukset pitäisi tehdä roudattomaan syvyyteen ja routimattomien. Yleisn ja toimivin tapa on laittaa routa eristys vaakaan sokkelin viereen . Jos routaeristettä ei käytetä, salaojan syvyyden täytyy olla Etelä-Suomessa.

Käsite “routaeristys” tuli käyttöön vasta 1970-luvun loppupuoliskolla, jolloin ns. Sekä pihalaattojen että terassien pohjaratkaisuja mietittäessä on hyvä huomioida, että routa voi Suomen oloissa ylettyä maanpinnasta jopa 2cm syvyyteen . Routivilla mailla rakennus on perustettava roudattomaan syvyyteen tai estettävä routiminen routaeristyksellä. Lievästi routivilla mailla pakkasen pääsy . EPS-routaeristeen mitoitus mitoitusnomogrammien avulla. Routarajan syvyys saadaan ohjeen sivulla olevasta kuvasta jossa esitetään .