Rakennusurakkasopimus

Rakennusurakkasopimus on urakoitsijan sekä tilaajan välinen allekirjoitettu sopimus, jossa urakoitsija sitoutuu tietyn työtuloksen aikaansaamiseksi. Rakennusurakkasopimuksen laatiminen.

Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. RT 16-1066 LVI 03-1027 Ratu 417-T, . Tämä täyttömalli sisältää esimerkin rakennusurakkasopimuksesta. Sopimuksessa käytetään Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 19RT 16-1066 .

Rakennusurakkasopimuksen rikkominen ja törkeä tuottamus. Rakennusurakkasopimus on sopimustyyppinä varsin monimutkainen. Mielestämme rakennusurakkasopimusasioissa on aina syytä ja kokonaistaloudellisesti . Väänänen, Kalervo Julkaisussa Lakitieto s. Eräänä hankintasopimuksen tyyppinä on rakennusurakkasopimus.

Julkisena hankintana toteutettu rakennusurakkasopimus ei poikkea merkittävästi muista . Sopimusehdot YSE 19on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin.