Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Tämän tuloksen kuvausta ei ole saatavilla sivuston robots. Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarakennuksia (tiedote 2016). Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi.

EU:n tasolla rakennusten energiankäyttöä säädellään muun muassa rakennusten . Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD). Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten . Valtioneuvosto käsitteli tänään EU:n komission ehdotusta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), edellyttää, että kaikkien julkisten rakennusten on oltava 31. EED) päivitys ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät. Currently viewing the tag: rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. FInZEB-hankkeessa luodaan suomalainen määritelmä lähes . Mitä ovat rakennusten energiatehokkuutta koskevat direktiivit? EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (Energy Performance of Building Directives) . Euroopan unioni on Kioton sopimuksen mukaisesti asettanut tavoitteekseen vähentää energiankulutusta.

EU:n 20ja 20tavoitteet ja rakennuksia. Uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttuu – kuulemistilaisuus pidettiin ympäristöministeriössä 19.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD muuttuu energiatehokkaaksi rakentamiseksi yhteisten eurooppalaisten standardien kautta. Komissio ehdottaa siirrettäväksi rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin . EU:n energiatehokkuusdirektiivi on pantu kansallisesti täytäntöön pääosin. Energiatehokkuusdirektiivin mukaiset tuotteiden, palveluiden ja rakennusten .