Rakennuslupa

Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa: rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, .

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennusluvan voi hakea sähköisen lupapalvelun kautta tai toimittamalla rakennusvalvontaan . Rakennuslupien hankkiminen on tähän asti ollut pitkä prosessi. Tarvitaan useita liitteitä sekä piirustuksia, lausuntoja eri osapuolilta.

Tarvitaanko ulkohuussin rakentamiseen lupa? Tarvitaanko kaavoitetulla alueella omakotitalon pihaan rakentaa ulkohuussin ilman rakennuslupaa? Rakennuslupa tarvitaan, jos rakennushankkeesi on: 1. Uudisrakennus, kun rakennat: Omakotitaloa; Muuta asuinrakennusta; Lomarakennusta . Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön joka on verrattavissa rakennuksen . Miten haen rakennuslupaa, ja mistä?

Entä milloin ylipäätään tarvitsen rakennusluvan? Lue vastaus näihin moniin muihin kysymyksiin.

Pinta-alaltaan yli m2:n vajaa, tms. Rakennuslupa tarvitaan hyvinkin erilaisten rakennushankkeiden toteuttamiselle. Rakennuslupa on haettava ennen työhön ryhtymistä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen . Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa.

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan tulee ennen rakennusluvan myöntämistä varmistua mm. Tuulivoimalan rakentaminen vaatii aina joko rakennusluvan tai toimenpideluvan (MRL 1ja 1§).

Rakennuslupa vaaditaan, kun rakennetaan uusi rakennus tai kun laajennetaan pohjapinta-alaltaan yli m²:n suuruista rakennusta tai kun . Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaisiin korjaus- ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen . Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen, merkittävään korjaus- ja muutostyöhön, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan . Rakennuslupa tarvitaan paitsi uutta rakennusta rakennettaessa myös tehtäessä oleellisia muutoksia ja korjauksia. MRL 1§ sekä toimenpidelupa MRL 1§:n mukaisiin rakennelmien . Rakennuslupa vaaditaan seuraaviin rakennushankkeisiin: rakennuksen rakentaminen, rakennuksen laajentaminen, kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen, .