Rakennuksen lopputarkastus

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen. Vv-johtojen lopputarkastuksessa annetaan todiste, joka rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä . Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin.

Keskustelu talon lopputarkastus tekemättä. Viranomaisen velvollisuus on varmistua siitä että rakennus on oikein toteutettu ja terveellinen ja turvallinen. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmuksessa todetaan, että rakennustyö on .

Rakennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi suorittamalla siinä osittainen loppukatselmus eli käyttöönottotarkastus. Haettaessa mahdollisuutta ottaa rakennus . Katselmuksessa todetaan rakennuksen ulkopuolinen ja sisäpuolinen valmius ja . Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen tulee olla valmiina, kun rakennus otetaan käyttöön.

Materiaalien kelpoisuuden dokumentointi liitetään osaksi ohjetta. Onko muita jotka ovat onnistuneet laiminlyömään omakotitalon lopputarkastuksen. Olemme asuneet talossamme jo 9v, rakennus lupa on saatu .