Puun hankintakauppa

Hankintakaupassa puun myyjä sitoutuu toimittamaan ennalta sovitut puumäärät sovittuun aikaan ja paikkaan. Puun myyjä eli metsänomistaja vastaa puiden . Puukauppamuoto, jossa myyjä vastaa puunkorjuusta.

Puut luovutetaan ostajalle tienvarsivarastolla sovittuna ajankohtana ja sovitun . Kuuluu kokonaisuuteen: Puun myynti. Hankintakaupoissa myyntitulo jaetaan kahteen osaan: pääomatuloon ja hankintatyön tekijän oman työn . Lopuissa hankintahakkuista esimerkiksi Metsänhoitoyhdistykset välittivät puuta hankintakaupan ja pystykaupan välimuotona.

Luonnonvarakeskuksen viikoittainen puun hintatilasto kattaa noin prosenttia koko maan yksityismetsien teollisuuspuun kaupoista. Pystykaupassa yritys huolehtii puun korjuusta ja kuljetuksesta. Puun ostaja maksaa metsänomistajalle . Puun määrä, hinta ja muut puukaupan ehdot kirjataan kauppakirjaan. Kun valitset hankintakaupan ja hoidat hakkuutyön itse, solmit . Hankintakaupassa metsänomistaja vastaa puiden kaatamisesta ja niiden toimittamisesta tienvarteen. Ota yhteyttä Metsä Groupiin ennen hakkuiden aloittamista.

Puun ostaja tekee pystykauppojen tulosta prosentin ja hankintakauppojen tulosta prosentin ennakonpidätyksen. Myös erityistä pienipiirteisyyttä edellyttävät hakkuut, kuten pihapiirin tai kulttuurikohteiden hakkuut ovat hyviä kohteita omatoimiselle puun myyjälle.