Puu rakentaminen

Tällä sivustolla esitellään puurakentamisen yleisimmät rakennejärjestelmät ja suuret rakenteet. Lisäksi tietoa löytyy äänitekniikasta, paloturvallisuudesta, . Puurakentaminen ja ekologinen kestävyys.

Kestävän kehityksen perusehtona on biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen . Lontoossa on käynnissä suurin puurakentamisen buumi sitten suuren Lontoon palon (1666). Miksi puurakentamista kannattaa edistää? Puutuotteiden suurin käyttöalue on rakentaminen. Puuta käytetään niin rakenteissa, ikkunoissa, ovissa kuin valmiissa pinnoissa sekä työmaakäytössä . Kaikista käytössä olevista materiaaleistamme puulla on eniten käyttökohteita. Puusta tehdään niin kallisarvoisia soittimia kuin halpoja . Puurakentamisen opetuksen painopisteet ovat Innovatiivinen, puurakentamisen perinteeseen ja puun ominaisuuksiin perustuva . Metsänomistajan kannalta puurakentaminen on tärkeä puun käyttökohde.

Suomesta pitää tehdä puurakentamisen mallimaa. Ennen vanhaan Skandinaviassa rakennettiin paljon puukaupunkeja. Paloturvallisuus ei kuitenkaan vielä tuolloin ollut hyvä, ja suuret tulipalot, kuten Turun palo . Puurakentaminen on nouseva trendi Euroopassa.

Syinä ovat pääasiassa ympäristötekijät ja kohonneen energiahinnan antama kilpailuetu matalan .