Portaat nousu etenemä

Etenemän ja nousun suhteella on portaiden käveltävyyden kannalta suuri merkitys. Jos etenemä on liian suuri suhteessa nousuun, tulee portaiden . Suosituksissa sanotaan, että porrasnousun on oltava korkeintaan 1mm ja askelman etenemän vähintään 2mm.

Kaartuvissa portaissa askelman etenemä . Uloskäytävän portaiden vähimmäisleveys määräytyy RakMK osan Ekohdan. Portaan askelman nousun ja etenemän suhde tulee valita siten, että porras on . RakMk Fmukaiset vaatimukset ulkoportaiden nousuille ja etenemille.

Katettu tai lämmitetty ulkoporras nousu ≤ 1mm, etenemä ≥ 3mm. Porrasaskelmien nousun ja etenemän määritystä tarvitaan suunniteltaessa hoitotasorakenteita. Nousun ja etenemän määrityksen voi . Portaat jaetaan muodon ja monimutkaisuuden mukaan porrastyyppeihin:.

Tavallinen porras” on porras, jossa nousu on 1mm, etenemä 2mm ja portaan . Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk), Osa F Esteetön. Kaavasta ja erilaisissa portaissa kävelemällä voi todeta että mitä jyrkempi nousu, sitä lyhyempi etenemä ja päinvastoin kun noustaan . Tarkoitus oli tehdä portaat, jotka mahdollistaisivat sekä sujuvan liikkuumisen.