Portaat määräykset

Tekninen tiedote: asunnonsisäisten portaiden tilantarve ja koko. Asuinhuoneiston määräysten mukainen porras jos parven kerrosala . Portaat osoitetaan selvästi valaistuksen.

Rakoa portaan ja seinän väliin saa jäädä korkeintaan mm. Hankkimalla Lappiportaat saat portaat, jotka täyttävät määräysten asettamat vaatimukset. Poistumistien leveys asunnosta on vähintään 9mm. Huoneiston sisäiselle portaalle tätä vaatimusta ei määräyksissä ole, mutta on suositeltavaa tehdä portaat .

Suomen Rakentamismääräyskokoelma (RakMk), Osa F Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet 20(otteita) Kohta 2. Yhä useammin vaaditaan portaissa 3mm etenemää, vie enemmän tilaa – selvemmät kuvat määräyksiin perustapauksista. Ei erikoisia kiertäviä tasollisia . Portaiden mitoittamisen ohjeita työtasojen valmistajalle. Rakennusmääräykset portaissa ja kaiteissa. Lähde: FSuomen rakentamismääräyskokoelma, Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet 200 . Käsijohde, luiskat ja portaat, korkeus lattiasta, julkinen tila.

Yleinen vaatimus, Lait ja määräykset. Kahden päällekkäisen käsijohteen sopivat korkeudet ovat noin .

Kaiteet tuovat asuintilaan ja portaisiin turvallisuutta sekä varmuutta.