Porras askelma

Askelman etu- ja takareunassa pyöristys. Päälypinnalla liukueste uritus, alapinnalla ura turvalistalle, uran leveys mm. Weland valmistaa askelmia eri silmäkooilla ja eri materiaaleista. Yleisimmin käytetyt ritilät ovat H N A22xja AL22x22.

Monet askelmat ovat varastotuotteita . Vakioaskelma THvalmistetaan puristushitsatusta ritilästä, jonka silmäkoko on x mm. Vaikka vanhojen portaiden askelmat olisivat jo kovertuneet ja niiden reunat kuluneet.

Yläkertaan vievän portaikkomme muutama porrasaskelma narisee . Porrasaskelmat ovat keveitä käsitellä. Askelmat voidaan tukea ympäröivistä. Sekä kaidetolppien että askelmien vapaa väli saa olla korkeintaan 1mm. Rakoa portaan ja seinän väliin saa jäädä korkeintaan mm.

Portaiden askelma materiaalin valinta ja saatavuus. Portaiden valmistuksen aloitus asuintaloon on lähtökuopissa. Vepen kulkutie tuotevalikoimasta löytyy työmaan tilapäiseen kulkuun soveltuvat ratkaisut.

Kaartuvissa portaissa askelman etenemä lasketaan kulkuviivalta, joka useimmiten on 3mm portaan ulkoreunasta.

Porrasnousuja laskettaessa lähdetään . Kerroskorkeus kertoo kuinka korkealle porras kokonaisuudessaan nousee. Askelma on reisipuiden välissä tai päällä oleva portaan osa, jonka päälle astutaan . Porras on alunperin kehitetty työkaluksi arkkitehdeille ja rakennusliikkeille, jotta julkisten- ja yksityisten. Askelmien pinnoitteet Portaiden Askelmien Pinnoitteet . Porras on suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, riittävän väljäksi ja tarkoitukseensa soveltuvaksi. Määräys Portaan askelman nousun ja etenemän . Ritilät, askelmat, ulkoportaat, teräsportaat ja invaluiskat – Suomen Teräsritilä. STR-Liukuturva-askelma (SL) turvalista + hammastettu pinta.

Tähtiporras Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa puusta valmistettuja portaita. Portaiden suunnitteluun käytetään 3D mallinnusohjelmaa. Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nousu saa olla enintään 1mm. Galvanoitu porrasaskelma joka on asennettavissa mitallistetun 48mm reisipuun päälle.

Porrasaskelman syvyys = 200mm ja reisipuun kaltevuus on ast. Asennusvaiheessa askelmat sahataan sopivaan mittaan, joten niitä voi käyttää kaiken. Parkettiaskelma kiinnitetään portaan askelman päälle liimamassalla.

Askelman korkeus cm, askelman etenemä cm.