Perustusten rakentaminen

Perustustensa varassa talo seisoo koko käyttöikänsä ajan. Maanrakennuksen ja perustuksien osuus . Perustusten ja pohjatöiden tekeminen huolella on tärkeää, sillä rakennus seisoo perustustensa varassa koko elinkaarensa ajan.

Omakotitalon rakentamisessa tarvittavan kiviaineksen määrä ja laatu. Perustusten kosteusrasitukset poistetaan oikeanlaisella kiviaineksella. Kantavuus vaikuttaa siihen, miten laajalle alueelle rakennuksen kuorma tulee perustusten avulla jakaa, routivuus puolestaan määrää .

Perustukset ovat rakennuksen kenties tärkein osa. Puutteellinen tai väärin tehty perustusten routaeristys aiheuttaa usein hankalasti korjattavia . Perustus on rakennusten ja rakennelmien maata vasten tuleva osa. Pilariperustus rakennetaan siten, että maakaivantoon tai -kuoppiin laitetaan pienet anturat . Kunnon perusta perustuksille: Massanvaihdot, salaojat ja routaeristys huolellisesti. Talon perustus on juuri niin tärkeä perusasia kuin jo itse sanakin osoittaa.

Kertokaahan maallikolle, joka ensimmäisestä omasta punaisesta mökistä perunamaineen unelmoi, että tarvitseeko omakotitalon tontin . Perustuksen suunnittelu ja toteutus ovat teknisesti rakennushankkeen jopa tärkein. Massanvaihto on yleensä rakentamisen kokonaiskustannuksista vain noin .

Perustus on talon tärkein osa, jonka varaan rakennetaan kirjaimellisesti kaikki. Perustusten tulee kestää talon kuormat, maanpaine, sekä . Vanhimmissa kivikautisissa rakennuksissa ei ollut perustuksia lainkaan, alimmat muutamat. Jos talo on voitu rakentaa hyvälle paikalle – kuivalle hiekkaiselle . Leca harkoista voi perustusten lisäksi rakentaa koko talon, joka täyttää tiukimmatkin energiavaatimukset. Siirry kohtaan Muotin rakentaminen – Betonia käsitellessä muotti on syytä rakentaa riittävän tukevaksi, ettei se lähde pullistumaan valussa. Talvi haittaa eniten maatöitä ja perustusten rakentamista.

Tavanomaisessa rakentamisen ajoituksessa perustusten rakentamiseen ryhdytään . Avainsanat: talvirakentaminen, routa, suojaus, perustukset, maarakentaminen. Talvella rakentamisessa korostuu suunnitelmallisuus, huolellisuus, tekijöiden. Kaiken kaikkiaan perustuksen tekemiseen meni lähes kaksi kuukautta. Perustamiskustannusten osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on yleensä. Perustusten toimivuuden lähtökohtana on aina maaperän riittävä kuivatus.

Pohjarakennustyö käsittää rakennuksen ja rakenteiden perustusten ja maanpinnan alapuo- listen tilojen tarkoituksenmukaisek- si ja turvalliseksi rakentamiseksi.