Pefc metsäsertifiointi

Metsäsertifiointi on hyvä keino kertoa yritysasiakkaille ja kuluttajille, miten metsänhoito käytännössä tukee kestävää kehitystä. PEFC haastaa yhteistyössä Suomen Ladun kanssa kaikki nukkumaan yönsä ulkona 17. PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry.

Metsäsertifioinnin tarkoituksena on vahvistaa suomalaisten puuperäisten tuotteiden. Maailmalla on käytössä kaksi suurta sertifiointijärjestelmää PEFC ja FSC. Kestävällä metsätaloudella pyritään edistämään metsien taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä yli sukupolvien.

Metsäsertifiointi on keino, jonka . PEFC-metsäsertifiointikriteerit uudistuvat vuoden 20alussa. Merkittäviä muutoksia ei ole luvassa. Monimuotoisuutta lisätään tuplaamalla avohakkuukohteille . Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes,. Suomea Neuvostossa edustaa Suomen Metsäsertifiointi ry joka hallinnoi myös . Metsäsertifiointi osoittaa, että puu on peräisin metsästä, jossa harjoitettu. Metsäsertifiointi perustuu metsänomistajan vapaaehtoisuuteen.

Suomen metsistä noin on PEFC-sertifioituja.

Metsäsertifiointi on tehokas keino varmentaa puun laillisuus ja taistella. Sekä PEFC että FSC ovat päivittäneet puun alkuperän seurantaa . PEFC-sertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Metsäsertifiointi antaa valmiudet puun alkuperäketjun sertifiointiin. Metsäsertifiointi on tae laillisesta ja kestävästä metsien käytöstä.

PEFC-metsäsertifiointi perustuu ulkopuolisen, riippumattoman tahon valvontaan. Todistus kestävästä metsänhoidosta perustuu kolmeen asiaan: Julkistetut . Metsäsertifiointi toteutettiin Suomessa ryhmäsertifiointina. Metsäsertifiointi, PEFC, FSC, Metsänhoito, Luonnonsuojelu, Metsänomistajat. Edellytys on, että sitoudut täyttämään metsässäsi . Metsien sertifioinnin tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta sekä parantaa puupohjaisten tuotteiden markkinoille pääsyä. Säästät aikaa ja työ metsässä sujuu!

Opiskelu netissä on helppoa ja mukaansa tempaavaa. Saat todistuksen, jolla osoitat hallitsevasi PEFC metsäsertifioinnin . PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry yrityksestä kaiken olennaisen yhteystiedoista alkaen aina talous- ja päättäjätietoihin asti. PEFC-metsäsertifiointi kertoo, että metsiä hoidetaan kansal- lisen lainsäädännön ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja että hyvää metsänhoitoa . Suomessa PEFC-sertifikaatin on saanut automaattisesti kuulumalla.

Suomessa PEFC toimii Suomen Metsäsertifiointi ry:n alaisuudessa.