Parkettilattian asennus

Asennuksessa on huomioitava, että lattiapohja on riittävän tasainen, lämpötila ei saa olla liian alhainen ja ilman kosteuden tulee olla sopiva. Parketin asennus selkeinä ja yksityiskohtaisina kuvina. Näillä parketin asennusohjeilla onnistut!

Lukkoponttiparketin asentaminen on nopeaa ja helppoa I Parla. BAUHAUSin työohje: Kuinka asennat parkettilattian. Kuinka paljon maksaa parketin asentaminen? Esittelyssä toteutuneita parketin asennus hintoja. Selvitä parketin asentamisen hinta, kilpailuta ja säästä rahaa.

Uiva asennus tarkoittaa, että puulattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Parketin alle asennetaan aina askelääntä vaimentava alusmate- riaali. Uudisrakentamisessa lattian asennus tulee jättää viimeiseksi sisätilojen.

Parkettilattian asentaminen on helppoa. Laudat lukittuvat yhteen mekaanisesti, ja liitokset ovat käytännössä näkymättömät. Lisäksi on varmistettava, että märät materiaalit (kuten lattiatasoite) ovat kuivuneet riittävästi ja asennettavassa tilassa vallitsee parketin asennukselle . Parketin asennus – AUTOMATIC-CLICK-järjestelmä.

Asennus parketti Trendtime kalanruotokuvio.

Arvon säilyttäminen, puhdistus ja hoito.