Pakkasbetoni

Pakkasbetonissa veden jäätymispistettä alennetaan tehtaalla jäätymisenestolisäaineella. Tuore pakkasbetoni kestää siten alle °C:n lämpötiloja vaurioitumatta, . Pakkasbetoni sopii betonivaluihin myös talviolosuhteissa.

Betonivalut onnistuvat +- -asteen lämpötiloissa. Jälkivaluihin ja pienempiin betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin ilman läm- mitystä aina -°C . Jälkivaluihin ja betonitöihin sekä ankkurointijuotoksiin ilman lämmitystä aina -°C:een saakka. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lujabetoni Oy.

Työn tarkoituksena oli selvittää pakkasbetonin lujuudenkehityksen nopeutta eri lämpötiloissa. Talvella käytettäviä lisäaineita ovat kiihdyttimet, joilla voi olla myös jäätymispistettä alentava vaikutus. Pakkasbetoni kovettuu veden jäätymispistettä alentavan . Tämän tuloksen kuvausta ei ole saatavilla sivuston robots.

Pakkasbetonia on laadukas erikoisbetoni olosuhteisiin, joissa valettu betoni voi jäätyä tuoreena. Jos saumaus joudutaan tekemään pakkasolosuhteissa, voidaan saumausbetoni tehdä pakkasbetonista, jolloin lämpötila saa olla alimmillaan jopa -15°C.