Ontelolaatta suunnitteluohje

Tekniikkalaatta ja P27R-ontelolaatta suunnitteluohjeet. Ontelo- ja kuorilaattojen tarkemmat tiedot esim. Kaikkia ontelolaattoja koskevat ohjeet. Raskaasti kuormitettu ontelolaatta – seinäliitos.

Ontelolaatta on yleisin elementtilaattatyyppi, jota käytetään betonirunkoisissa rakennuksissa. Niitä käytetään asuin-, liike- ja teollisuusrakennusten ala-, väli- ja . LUJABEAM-PALKKIIN TUETTUJEN ONTELOLAATTOJEN. Ontelolaatat – Ontelolaatta suunnitteluohje (pdf) – Ontelolaattojen vesireikäohje (pdf) – Autocad ontelopohjakuvat (zip) – Elementtiluettelo (xls). Ontelolaatat valmistetaan mittojen mukaan kuhunkin kohteeseen.

Oikea suunnittelu on tärkeää, jotta rakenteista tulee kestävä, toimivat ja turvalliset. Laatasto voidaan suunnitella joko pintavalun valun aikana tuettavaksi tai ilman tuentaa. Mikkelin Betoni valmistaa ontelolaatat vahvuuksilla kohteesta ja käyttötarkoituksesta. Ontelolaattojen valu suoritetaan liukuvaluna niin jäykällä massal- la, että laattaelementti. Ontelolaataston suunnitteluohje 201 – 4. Parman ontelolaattojen hyvät ympäristöominaisuudet perustuvat ontelorakenteen ja terästen . Saatavilla on erikoismalleja ontelolaatoille, joissa on kylpyhuonevaraus, sekä tilanteisiin, joissa vierekkäiset laatat ovat erikorkuisia.

Liittopalkki : Ontelolaattojen päiden toimiessa niitä tukevan palkin. P Nämä suunnitteluohjeet koskevat rakenteita, joissa palkit mitoitetaan kanta-. Ontelolaatta on esijännitetty elementti, jota on kevennetty laatan sisällä pitkittäissuunnassa kulkevilla onteloilla.

Ontelolaattoja käytetään rakennusten ala-, väli- . Koska valuharkkorakenteiden suunnittelu asettaa tiettyjä lähtökohtia, on. Sisäpuolinen pintavastus, Rsi Ontelolaatta Höyrynsulku Kevytsora 1 . Rakenteiden suunnittelu sisältää tavallisesti seuraavat. Ontelolaatan käyttäytyminen ei-jäykältä tuelta on ilmiö, josta ensimmäiset havainnot.