Mineraalivilla lämmönjohtavuus

Käyttöturvallisuustiedote: ISOVER Mineraalivilla. Lämmönjohtavuus, λ (sanotaan lambda) kuvaa, miten hyvin jokin materiaali johtaa lämpöä. Todellisissa rakenteissa lämmönjohtavuus on vain yksi materiaalin ominaisuus. Villa ja höyrynsulku -eristerakennetta saa tuskin koskaan ilmatiiviiksi, koska . Lämmönjohtavuus eli lambda-arvo (λ) ilmaisee lämpömäärän, joka.

Se koostuu rakeisesta mineraalivillasta, joka puhalletaan koneellisesti yläpohjaan. Eristeiden teknisistä ominaisuuksista lämmönjohtavuuden lisäksi tärkeä ominaisuus on .

Käytetyt materiaalien lämmönjohtavuudet. Eri eristetyypit on niiden lämmönjohtavuuden suhteessa. Eristemateriaalien lämmönjohtavuus ja lämmönvastus. No sehän riippu materiaalin ominaisuuksista.

Lämmönjohtavuus : Lämmönjohtavuus kertoo yhden metrin pak-. Rakennusaineiden normaaliset lämmönjohtavuudet. CRakMK mukaan mineraalivillan lämmönjohtavuus λ. Eli tsl,villa,kipsl =200mm ei tuo kuin noin u arvoksi.

Toisin sanoen, mitä pienempi lämmönjohtavuus, sitä parempi eriste materiaali on.

Esimerkiksi mineraalivillan lämmönjohtavuus on . Ilmasta mineraalivilla ei ime kosteutta, mutta maassa eriste kastuu ja sen. Mineraalivillan sulamispiste: – lasivillalla 6°C.