Metsänhoitotyöt

Metsänhoitotyöt parantavat metsän puuston laatua. Hyvinhoidetussa metsässä on mukava liikkua ja oikea-aikaisesti hoidettu järeä puusto tuottaa myös . Hyvä metsänhoito parantaa metsän tuottoa ja tuo verosäästöjä.

Metsää hoidetaan, jotta se tuottaisi omistajalleen ja yhteiskunnalle taloudellista hyötyä ja jäisi arvokkaana jälkipolvien hyödynnettäväksi. Puistometsäpalvelu Oldenburg Oy tarjoaa ammattitaitoista puunkaatoa, tonttihakkuuta sekä muita yleisiä metsuripalveluita. Sinun ei itse tarvitse tarttua kuokkaan tai lapioon. Hoidamme puolestasi uudistushakkuun jälkeen metsääsi uuden .

Suoritamme kaikki metsurityöt metsänhoitosuositusten mukaisesti -ammattitaidolla! Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:n kautta metsänhoitotyöt sujuvat metsänomistajalle vaivattomasti. Käymme maastossa toteamassa rahoituskelpoisuuden ja . Metsänhoitotyöt Riihimäen kaupungin puistometsissä 2017. Metsänhoitotöitä suoritetaan talvella 2016-20seuraavissa . Metsänhoitotyöt Riihimäen kaupungin talousmetsissä. Metsänhoitotöitä suoritetaan seuraavissa kohteissa:.

Tulevaisuuden älymetsässä ilmalaiva tekee metsänhoitotyöt.