Jätekatos paloturvallisuus

Rakennus ja sen ympäristö suunnitellaan, rakennetaan ja pidetään kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on mahdollisimman vähäinen . Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake. Aina ei pystytä täyttämään jätekatosten turvaetäisyystavoitetta (8m).

Jätesuojien rakentamisessa tulee ottaa huomioon paloturvallisuus- vaatimukset. Vanhat jätekatokset ovat usein ahtaita, ja paloturvallisuudessa olisi parantamisen varaa. Kierrättäminen on vaivatonta, kun katos on valoisa, . Mikäli jätekatos on rakennusluvassa aikoinaan hyväksytty tietynlaisena.

Jäteastiat tuotteena ovat nyt lähes samanarvoisia riippumatta niiden paloturvallisuuteen liittyvistä ominaisuuksista. Menetelmän avulla tuotteen valmistaja voi . Jätekatos – Teräksestä valmistettu ja huolellisesti pintakäsitelty jätekatos on. Astiat voidaan sijoittaa rakennuksessa sijaitsevaan jätehuoneeseen tai pihalla olevaan jäteaitaukseen tai jätekatokseen. Jätekatokset ja -aitaukset eivät saa ai- heuttaa haittaa. Jos jätekatos täytyy lukita, on lukituksessa.

Kerrostaloyhtiöistä ainoastaan muutamassa prosentissa jätekatokset on sijoitettu paloturvallisuuden kannalta väärin.