Imeytyskenttä

Imeytyskentässä jätevedet puhdistuvat kulkeutuessaan maakerrosten läpi ja ne päätyvät lopulta pohjaveteen. Onnistunut imeyttäminen edellyttää sopivaa . Imeytysputkiston puhdistus vähintään vuoden välein.

Imeytyskentän tai -ojaston ylitse ei saa kulkea ajoneuvoilla edes talvella. Mitä eroa on imeytyskentällä ja suodatuskentällä? Suodatuskenttä rakennetaan erikseen oikean raekoon puhtaista maa-aineksista.

Joillekin alueille sopii myös imeytyskenttä, mutta se ei koskaan sovellu savensekaiselle maaperälle.

Jätevesien käsittelypaikan sijoitusta tontilla ohjaavat . Imeytyskentän olemassaolon tunnistaa siitä, että saostuskaivojen jälkeen on jakokaivo ja tästä kymmenisen metriä lähtevien putkien suuntaan . Käytännössä imeytyskenttä toimii vain, mikäli maalaji on hyvin vettä läpäisevää. Veden mukana tulee kuitenkin sen verran kiintoainesta, että kenttä liettyy . Imeytysojasto tai imeytyskenttä on maahan kaivettu, peitetty jätevesien käsitte-. Kokonaishinta imeytyskentälle vaihtelee välillä 16000-220mk riippuen.

Imeytyskenttä voidaan tehdä myös lähelle alkuperäistä maanpintaa. Tämä ratkaisuvaihtoehto voi olla mahdollinen, jos pohjavedenpinta on . Onko kellä kokemusta imeytyskentän rakentamisesta? Meillä vain yksi säiliö kaikelle jätevedelle, haluttaisi saada harmaa vesi omaan .