Chevron leikkaus

Vaivaisenluu on usein korjattavissa leikkauksella, ja sen aiheut- tamia oireita. Chevron-leikkauksessa tehdään ensimmäisen jalka- pöytäluun . Lievien tai keskivaikeiden vaivaisenluiden hoidossa käytetään yleisimmin Chevron-leikkausta eli oikaistaan 1.

Ohjeen nimi: Vaivasenluuleikkaus, Chevronin osteotomia. Leikkauksessa isovarpaan tyviosasta on poistettu kiilamaisesti (V-muotoisesti). Olen menossa vaivasenluu-leikkaukseen eli odotan ilmoitusta sairaalasta.

Ekakerta #Chevron-leikkaus ei sopinut ja jalka pilalle.

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on yhtä tärkeää kuin itse leikkaus. Vaivaisenluu paranee parhaiten leikkauksella. Leikattujen potilaiden jalan toimintakyky parani leikkauksella paremmin ja potilaat. Sisäisen kiinnityksen ja leikkauksen jälkeisen tuennan merkitys chevron-osteotomian pitkäaikaistuloksissa.

Pelkkä Lapiduksen leikkaus tai chevron-osteotomia ei siis riitä säteen I toiminnan normalisoimiseen, vaan jalkaterän jänteiden oikea työjärjestys tulee palauttaa . Tyypillisin tekniikka on Chevron- osteotomia, jota . Leikkauksessa korjataan varpaan linjaus ja tyvinivelen asemointi. Chevron ja Scarf -nimikkeillä tehtävät leikkaukset.